Pašvaldība aicina piedāvāt telpas sociālo pakalpojumu centra izveidei - Alūksnes novads

Pašvaldība aicina piedāvāt telpas sociālo pakalpojumu centra izveidei

Alūksnes novada pašvaldība ir izsludinājusi konkursu un aicina iedzīvotājus pieteikt tam savus būvju un zemju īpašumus Alūksnē, kuri būtu piemēroti Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes pakalpojumu centra izveidei.

Kā īpašuma optimālie raksturojošie parametri noteikts, ka īpašumam jāatrodas Alūksnes pilsētā un ēkai jābūt lielumā no 1 100 m2 līdz 1500m2. Ne mazāk kā 30% no kopējās nedzīvojamās ēkas platības ir jābūt tehniski atbilstošai tūlītējai ekspluatēšanai. Tāpat īpašumam jābūt nodrošinātai vides pieejamībai, jābūt tiešai piekļuvei pie blakusesošās ielas un aprīkotam ar inženierkomunikācijām.

Ar konkursa noteikumiem un pielikumu var iepazīties Alūksnes novada pašvaldības mājaslapā www.aluksne.lv sadaļā “Konkursi”.

Pieteikums iesniedzams līdz 2018. gada 10. augusta pulksten 16.00 Alūksnes novada pašvaldības Kancelejā, 306. kabinetā, Dārza ielā 11.

Skip to content