Iespēja skatīt iedzīvotāju pārvietošanos Latvijas robežās - Alūksnes novads

Iespēja skatīt iedzīvotāju pārvietošanos Latvijas robežās

Centrālā statistikas pārvalde ir izveidojusi interaktīvu tīmekļa rīku par Latvijas iedzīvotāju iekšzemes migrāciju, kurā var skatīt iedzīvotāju pārvietošanos Latvijas robežās kopš 2000. gada.

Dati Latvijas kartē skatāmi par statistiskajiem reģioniem, novadiem, pagastiem un pilsētām. Kartē var pārslēgt migrācijas plūsmu virzienu (aizbrauca, atbrauca) un mainīt laika periodu (2000.–2018., 2011.–2018. un 2017.–2018. g.). Var atlasīt top 5, 10 vai 30 teritorijas vai visas teritorijas punktu diagrammu kartes gadījumā, uz kurām aizbrauca izvēlētās teritorijas iemītnieki vai no kurām izvēlētajā teritorijā iedzīvotāji ieradās.

Migrācijas plūsmas var skatīt tīmekļa vietnē https://migracija.csb.gov.lv.

 

Skip to content