"Sprīdītis" saņem Zaļā karoga apbalvojumu - Alūksnes novads

“Sprīdītis” saņem Zaļā karoga apbalvojumu

Ekoskola – nākotnes skola!
14.septembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē notika ikgadējā Ekoskolu apbalvojumu piešķiršana.
Šogad skolas uzrunāja un Zaļos karogus pasniedza pasaules vadošās vides izglītības un ekosertifikācijas organizācijas Foundation for Environmental Education (FEE International) vadītāji no Dānijas, kā arī Vides izglītības fonda pārstāvji un Ekoskolu nacionālās žūrijas pārstāvji no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas, Vides izglītotāju asociācijas, Ekodizaina kompetences centra un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas. Par pozitīvu pasākuma gaisotni rūpējās atraktīvais pasākuma vadītājs Mārtiņš Kozlovskis jeb Kozmens.
Mūsu iestāde, iesaistoties Ekoskolu programmā, nolēmusi savā darbā ilgtermiņā pievērsties vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības jautājumiem, tā kā ļoti noderīga bija iespēja iepazīties arī ar Ekoskolu programmas aktualitātēm šim mācību gadam un plānotajām aktivitātēm UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas rīkotajā Pasaules lielākajā mācību stundā.
Šogad 135 Ekoskolas saņēma starptautisko Zaļā karoga balvu un vēl 56 – Latvijas Ekoskolas nosaukumu un diplomu.
Prestižo Zaļā Karoga balvu iespējams saņemt, vismaz divus gadus aktīvi darbojoties vides izglītībā un apkārtējās vides aizsardzībā, sistemātiski dokumentējot un pierādot savu veikumu, izpratni par aktivitāšu nozīmību, nepieciešamību gada tēmas realizācijā.
Alūksnes PII “Sprīdītis”, kurš Ekoskolu programmā darbojas tikai otro gadu, Zaļā karoga apbalvojumu saņēma pirmo reizi. Darbība Ekoskolu programmā liek iestādei katru gadu izvēlēties vienu no Ekoskolu tēmām, izglītot bērnus, vecākus, vietējo sabiedrību, kā arī panākt reālas izmaiņas savā iestādē.
Maijā, ar mērķi klātienē iepazīties un novērtēt paveikto, iestādi apmeklēja Ekoskolu koordinatori Daniels Trukšāns, Edmunds Cepurītis. Esam gandarīti, ka mūsu veikums un pieredze tika atzīti par nozīmīgiem un citiem noderīgiem. Saņēmām uzaicinājumu dalīties ar savu pieredzi Vides novērtējuma veidošanā un Mazās Ekopadomes darbības organizēšanā iestādē Ekoskolu pirmsskolu seminārā Ulbrokā, PII “Pienenīte”, 19.jūnijā. Mūsu skolotāju izstrādātie metodiskie materiāli āra nodarbību organizēšanai tiks ievietoti kompetenču izglītības materiālu apkopojumā pirmsskolas izglītības skolotājiem. Savukārt apbalvošanas ceremonijā jutāmies lepni un aizkustināti, ka prezentācijā par to, cik atbilstoši kompetenču izglītībai jau šobrīd darbojas Ekoskolas, bija izmantoti arī mūsu skolotāju iesūtītie fotomateriāli, kuros fiksēta darbošanās ar bērniem laukuma kartēšanā.
Pasākuma otrajā daļā tikāmies ar organizācijas Foundation for Environmental Education delegātiem no vairāk nekā 60 pasaules valstīm. Mūsu uzdevums bija sagatavot sveicienu: uzzīmēt Maltas karogu, sagatavot informāciju par savu iestādi, pilsētu Maltas pārstāvim. Pēc kopīga foto devāmies uz AB dambi, kur kapsulā – zemeslodes modelī katra skola ievietoja vēstījumu: kādu mēs vēlamies redzēt planētu pēc 10 gadiem un ko mēs darīsim, lai to realizētu. 5. grupas bērni skolotājas Jolantas Apsītes vadībā domāja un praktiski realizēja dotos uzdevumus, tā kā būs ļoti aizraujoši pēc 10 gadiem redzēt, vai sapņi piepildījušies.

Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” vadītājas vietniece izglītības jomā Anta Apine.

Skip to content