Domes 16.10.2018. ārkārtas sēdes darba kārtība

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE

SĒDE Nr. 13

16.10.2018., plkst. 9:00

Mazā zāle

 

Darba kārtībā:

  1. Par kopīga projekta realizāciju ar Aizsardzības ministriju.
  2. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 27.09.2018. lēmumā Nr.363 “Par nekustamā īpašuma iegādi un aizņēmumu tā iegādei”.
  3. Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu.
  4. Par projektu “Veselības veicināšanas pakalpojumu centra izveide”.

 

Skip to content