AKTUĀLI - pašvaldības administratīvās ēkas būvdarbu laikā izmaiņas apmeklētājiem - Alūksnes novads

AKTUĀLI – pašvaldības administratīvās ēkas būvdarbu laikā izmaiņas apmeklētājiem

Lai samazinātu enerģijas patēriņu un ēkas uzturēšanas izdevumus, Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā ēkā Dārza ielā 11, Alūksnē ir uzsākta energoefektivitātes paaugstināšanas projekta īstenošana.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Energoefektivitātes uzlabošana Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā ēkā” laikā pārmaiņas piedzīvos gan ēka, gan tās apkārtne.

Sakarā ar uzsākto būvniecības procesu vēršam apmeklētāju uzmanību uz izmaiņām. Kā uzskatāmi redzams, apkārt būvniecības objektam (ēkai un tai piegulošajai teritorijai) ir izvietots žogs. Līdz ar to ABAS CENTRĀLĀS IEEJAS ĒKĀ NO PRIEKŠLAUKUMA PUSES BŪVDARBU LAIKĀ IR SLĒGTAS. Lūdzam apmeklētājus ievērot, ka visu būvniecības laiku IEEJA ĒKĀ BŪS IESPĒJAMA TIKAI NO DĀRZA IELAS PUSES PA PAGALMA DURVĪM. 

 

No 2.NOVEMBRA gājējiem un autotransportam būs slēgts IEKŠPAGALMS. Tas nozīmē, ka ieejot teritorijā no Dārza ielas puses, iziet laukā no teritorijas uz Latgales ielu nebūs iespējams (skat shēmu attēlā).

Administratīvajā ēkā VEIKS ŠĀDUS BŪVDARBUS:

 • ārsienu siltināšanu, paredzot ventilējamo fasādes sistēmu,
 • daļēju grīdas pamatiekārtas un seguma nomaiņu (iekļaujot 1. stāva grīdas siltināšanu),
 • jumta pārseguma atjaunošanu un siltināšanu,
 • ārdurvju maiņu,
 • daļēju logu maiņu,
 • ventilācijas sistēmas uzlabošanu,
 • apkures sistēmas pārbūvi,
 • siltummezgla pārbūvi,
 • elektroapgādes sistēmas pārbūvi,
 • apgaismojuma maiņu,
 • gaisa kondicionēšanas sistēmas izbūvi,
 • sanitāro mezglu pārbūvi 1. stāvā.

Tāpat veiks atsevišķus ēkas funkcionālus un vizuālus uzlabojumus – zibensaizsardzības sistēma, vides pieejamības nodrošinājums, atsevišķu telpu remonts.

ĒKAI PIEGULOŠAJĀ TERITORIJĀ izbūvēs reprezentatīvo laukumu, ierīkos  lietus ūdens kanalizāciju un drenāžu, pārplānos iekšpagalma auto stāvlaukumu un labiekārtos teritoriju. Esošajā laukumā izveidos jaunus bruģēta seguma laukumus, celiņus, atpūtas vietas ar soliņiem. Centrālais elements būs monumentāls Latvijas karoga masts, kam apkārt veidos īpašu seguma rakstu ar kamola motīvu. Tāpat kā līdz šim, uz galvenā laukuma būs iespējams novietot automašīnas un to varēs izmantot arī pasākumiem. Ēkas priekšējā laukumā un iekšpagalmā būs ierīkotas velosipēdu novietnes. Paredzēts iestādīt jaunus košumkrūmus un kokus – 30 kalnu priedes, 13 kļavas, 4 ķiršus, 9 ābeles, 2 ozolus, 1 aso egli, kā arī hortenzijas, bārbeles, grimoņus un ložņīgos kārklus.

Šobrīd objektā notiek sagatavošanās darbi uz ēkas jumta jauna pārseguma izklāšanai, aktu zāles pārbūve – skatuves grīdas demontāža, ēkas ieeju pārbūve, nojaucot tās pirms rekonstrukcijas, un koku zāģēšana saskaņā ar kokaugu inventarizācijas plānu. Nākamie darbi, kas drīzumā sāksies, ir ventilācijas sistēmas izbūve, sākot no jumta un 4. stāva, 1. stāva foajē grīdas demontāža, teritorijas atbrīvošana no vecajām plātnēm, sagatavojot laukumu lietus un sniega kušanas ūdens kanalizācijas izbūvei, un iekšpagalma atjaunošana.

Būvdarbu laikā no administratīvās ēkas uz ēku Uzvaras ielā 1 (bijusī Krājbankas ēkā) PĀRCEĻAS DAĻA PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJAS UN CITAS IESTĀDES, kuru biroja telpas līdz šim atradās administratīvajā ēkā.

No 19. oktobra Uzvaras ielā 1 apmeklētājus pieņem Alūksnes novada pašvaldības nodokļu administratori un dzīvesvietas deklarēšanas speciālisti. Tālruņa numuri – 25778897
un 64381497.
Ēkā Uzvaras ielā 1 darba vietas pārceltas arī pašvaldības Kultūras un sporta nodaļas un Informācijas tehnoloģiju nodaļas darbiniekiem. Kontakttālruņi saglabājas iepriekšējie.

Uzvaras ielā 1 klientus jau pieņem Valsts vides dienesta Madonas reģionālās vides pārvaldes darbinieki, zvērināts advokāts G. Priedītis, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, Valsts ieņēmumu dienests.
Trešdien, 31. oktobrī, pārcelšanos uz Uzvaras ielu 1 sāks Lauku atbalsta dienests un Valsts zemes dienests. Plānots, ka Valsts zemes dienests klientu apkalpošanu jaunajās telpās varēs uzsākt jau ceturtdien, 1. novembrī, savukārt Lauku atbalsta dienests – otrdien, 6. novembrī.

Plānots, ka no 12. novembra ēkā Uzvaras ielā 1 klientus pieņems arī Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. Iestāžu kontaktinformācija saglabājas līdzšinējā.

No 29. oktobra SIA “ALŪKSNES NAMI” KLIENTU PIEŅEMŠANU nodrošina savās biroja telpās Rūpniecības ielā 4.

No 29. oktobra Alūksnes novada pašvaldības policija pārcelta uz telpām Alūksnes novada vidusskolas ēkā. Kontakttālrunis saglabājas iepriekšējais.

Projekta rezultātā Alūksnes novada pašvaldības administratīvās ēkas enerģijas patēriņš samazināsies par 257,97 MWh/gadā, siltumnīcefekta gāzu emisiju apjoms – par 58,57 t CO2/gadā.

Projekta kopējās izmaksas ir 2 088 640,78 EUR, tajā skaitā ERAF finansējums 309 000,00 EUR, valsts budžeta dotācija 16 358,83 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 38 170,58 EUR un neattiecināmās izmaksas 1 725 111,37 EUR. Plānotais projekta īstenošanas ilgums – 24 mēneši. Projektu vada Alūksnes novada pašvaldības projektu vadītāja Una Tetere-Teterovska. Darbus veic SIA “Ventars” pēc SIA “BM-projekts” izstrādātā projekta, būvuzraudzību nodrošina SIA “Firma L4”.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content