Alūksnes novada Mālupes pagastā pasta pakalpojumus pielāgo pieprasījumam - Alūksnes novads

Alūksnes novada Mālupes pagastā pasta pakalpojumus pielāgo pieprasījumam

Zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ Alūksnes novada Mālupes pagastā no 2018.gada 4.decembrs tiek mainīts Mālupes pasta nodaļas darbības modelis un darbalaiks, pielāgojot to iedzīvotāju reālajām vajadzībām. Turpmāk Mālupē pasta pakalpojumi katru darbdienu tiks nodrošināti līdzšinējā adresē Bērzi – 8  no plkst.8 līdz 9. Pasta pakalpojumu sniegšanas vietā būs pieejami visi pasta pakalpojumi vai arī iedzīvotāji tos varēs izvēlēties saņemt pie pastnieka savā dzīvesvietā.

Ņemot vērā niecīgo pasta pakalpojumu pieprasījumu Mālupes pasta nodaļā, kas rada Latvijas Pastam ikgadējos zaudējumus aptuveni 5800 eiro apmērā, tiek mainīts pasta nodaļas darbības modelis un darbalaiks, bet iedzīvotājiem arī turpmāk būs pieejami visi nepieciešamie pasta pakalpojumi.

Tāpat kā līdz šim, Mālupes pasta pakalpojumu sniegšanas vietā iedzīvotājiem būs pieejami visi pasta pakalpojumi un arī citi pakalpojumi, kurus nodrošina Latvijas Pasts: vienkāršu un ierakstītu iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences saņemšana un nosūtīšana, iekšzemes un pārrobežu pasta paku saņemšana un nosūtīšana, pastmarku un aplokšņu iegāde, preses izdevumu abonēšana, iemaksas Pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā, naudas pārvedumu izmaksa, komunālo maksājumu un citu rēķinu apmaksa un komercpreču iegāde mazumtirdzniecībā.

Jebkuram reģionu iedzīvotājam jau patlaban ir plašas iespējas saņemt nepieciešamos pasta pakalpojumus arī pie pastnieka tieši savā dzīvesvietā. Pastnieks klienta dzīvesvietā nodrošina pastkaršu un vēstuļu nosūtīšanu, pastmarku un aplokšņu iegādi, sūtījumu piegādes pieteikšanu mājās, preses izdevumu abonēšanu, naudas pārvedumu un pensijas saņemšanu, komunālo un citu rēķinu apmaksu, iemaksas PNS kontā u.c.

Ar pastnieka starpniecību Mālupes iedzīvotājiem iespējams saņemt arī skaidras naudas izmaksu no PNS konta. Šo pakalpojumu iespējams pieteikt, zvanot pa tālruni 27892759, 67608486 vai 67608488. Pārējos pastnieka pakalpojumus savā dzīvesvietā Mālupes pagasta iedzīvotāji var pieteikt, zvanot pa tālruni 23281065.

Saņemot aicinājumu par reģistrēta sūtījuma izņemšanu, iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt sūtījuma bezmaksas saņemšanu Mālupes pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, iepriekš zvanot pa tālruni 27891542 un norādot datumu, kurā klients vēlas pasta sūtījumu saņemt. Savukārt, apmeklējot Alūksnes 1.pasta nodaļu Pils ielā 21, sūtījumu saņemšana bez iepriekšēja pieteikuma iespējama katru darbdienu no plkst.8 līdz 18 un sestdienās no plkst.9 līdz 13.

 

Sīkākai informācijai:

Vineta Danielsone | Vecākā sabiedrisko attiecību projektu vadītāja

Tālr.: +371 67608504 | Mob.: +371 26722585

E-pasts: pr@pasts.lv; vineta.danielsone@pasts.lv

twitter.com/latvijas_pasts | facebook.com/latvijas.pasts|

instagram.com/latvijas_pasts

 

Skip to content