Tautsaimniecības komitejas 10.12.2018 sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Tautsaimniecības komitejas 10.12.2018 sēdes darba kārtība

10.12.2018., plkst. 10:00
Uzvaras ielā 1, Alūksnē
Sēžu zāle

Darba kārtībā:

  1. Par darba kārtību.
  2. Par pašvaldības iznomājamo un atsavināmo nekustamo īpašumu sarakstu.
  3. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu smilts – grants un smilts atradnei “Skujenieki”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā.
  4. Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Gunti KOZILĀNU.
Skip to content