Var iesniegt sabiedrisko nozīmīgu projektu pieteikumus pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai

Līdz 25. februārim biedrības, nodibinājumu un reliģiskās organizācijas aicinātas iesniegt projektu pieteikumus Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, lai īstenotu sabiedriski nozīmīgus projektus.

Pašvaldības līdzfinansējumam projektu īstenošanai pieteikumus var iesniegt tādas organizācijas, kas reģistrētas Biedrību un nodibinājumu reģistrā vai Reliģisko organizāciju reģistrā un kuru pieteikto projektu plānots realizēt Alūksnes novadā.

Līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību un nosacījumus paredz Alūksnes novada pašvaldības 2012. gada 22. novembra saistošie noteikumi Nr.32/2012 “Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem”. Pretendenti ar tiem var iepazīties www.aluksne.lv http://www.aluksne.lv/s_noteikumi/2018/06.02/Saistosie_noteikumi_Nr_32_lidzfinansejums_projektiem.docx. Tur pieejama arī veidlapa pieteikuma iesniegšanai.

Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem pašvaldības līdzfinansējums paredzēts sabiedriski nozīmīgu projektu realizēšanai Alūksnes novadā šādās jomās: izglītība; kultūra un māksla; sports; sociālā joma un veselība; vide. Iesniegtos pieteikumus pašvaldībā izskatīs martā.

Pretendenti pieteikuma dokumentus var iesniegt pašvaldības administrācijas Kancelejā, kas šobrīd atrodas Alūksnes Kultūras centra telpās, Brūža ielā 7, Alūksnē, personīgi vai nosūtīt pa pastu, adresējot to Alūksnes novada pašvaldībai Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content