Veclaicenē notiks seminārs par latviešu un igauņu kultūras kopību un savdabību

Ceturtdien, 21. februārī, Alūksnes novada Veclaicenes pagastā tautas namu un muzeju darbinieki pulcēsies seminārā “Latvijas-Igaunijas pierobežas kultūru kopība un savdabība”. Tas veltīts Alūksnes novada desmitgadei un Igaunijas Republikas 101. jubilejai, akcentējot pārrobežas sadarbības ietekmi uz abu valstu kultūrvidi.

Seminārā, ko rīko Alūksnes novada pašvaldība un Veclaicenes tautas nams, piedalīsies lektori gan no Alūksnes novada, gan Igaunijas – Rauges un Setu pagastiem un Veru kultūras institūta.

Pirmajā daļā semināra dalībnieki diskutēs par abām pierobežas teritorijām kopīgo. Alūksnes novada pašvaldības Kultūras un sporta nodaļas vadītāja Sanita Eglīte stāstīs par pārrobežas sadarbības tradīcijām, Veclaicenes sadarbības veiksmes stāstus izstāstīs pagasta tautas nama vadītāja Maija Rozīte un tūrisma speciālists Jānis Prangels, savukārt par Rauges pagasta pārrobežas sadarbības veiksmes stāstiem runās kultūras un sporta speciālists Marko Palo.

Semināra otrajā daļā dalībnieki iepazīs atšķirīgo un savdabīgo abās robežas pusēs. Ar setu kultūru, valodu un tradīcijām iepazīstinās “Setu karalis” Aare Herns. Jaunlaicenes muižas muzeja vadītāja Sandra Jankovska stāstīs par malēniešu valodu, tās savdabību un malēnisko radošumu. Veru valodas pētniecības un saglabāšanas tēmai seminārā pieskarsies Veru Kultūras institūta pētnieks, Tartu universitātes lektors Sulevs Iva. S. Eglīte un M. Palo stāstīs par pierobežas zīmola pasākumiem un iespējām sadarboties to norisē. Semināra noslēgumā notiks arī radošas darbnīcas savstarpējās sadarbības veicināšanai.

 

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content