Martā varēs iesniegt projektus pašvaldības līdzfinansējumam daudzdzīvokļu dzīvojamo māju zemesgabalu labiekārtošanai

No 1. līdz 31. martam Alūksnes novada pašvaldībā varēs iesniegt projektu pieteikumus, lai pretendētu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai daudz­dzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai.

Šo līdzfinansējumu pašvaldība piešķir pēc saistošo noteikumu Nr.24/2014 “Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” nosacījumiem. Saskaņā ar minētajiem noteikumiem pašvaldības līdzfinansējumu vienas daudz­dzīvokļu dzīvojamās mājas piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai var saņemt ne vairāk kā vienam projektam, ne vairāk kā 50% no kopējām atbalstāmām izmaksām, un nepārsniedzot 5000 EUR. Dzīvojamai mājai piesaistītais zemesgabals ir zemesgabals, uz kura atrodas dzīvojamā māja un kas ir dzīvokļu īpašnieku īpašumā, lietošanā vai valdījumā.

Projekta pieteikumu līdzfinansējuma saņemšanai var iesniegt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki un to ir iespējams izdarīt ar pilnvarotās personas starpniecību.

Labiekārtošanas aktivitātes, kam pašvaldība piešķir līdzfinansējumu, ir  piebraucamo ceļu, stāvlaukumu un gājēju celiņu atjaunošana vai pārbūve (ieskaitot nepieciešamās inženierkomunikācijas un aprīkojuma elementus), kā arī apgaismojuma atjaunošana vai pārbūve.

Lai pieteiktos līdzfinansējuma saņemšanai, Alūksnes novada pašvaldība aicina potenciālos pretendentus iesniegt pieteikuma veidlapu un papildus nepieciešamos dokumentus pašvaldībā no 1. līdz 31. martam.

Pašvaldība aicina iedzīvotājus, kas vēlas pretendēt uz līdzfinansējuma saņemšanu, konsultācijām vērsties pie pašvaldības Īpašumu nodaļas vadītāja Ingus Berkuļa, e-pasts ingus.berkulis@aluksne.lv, tālruņi 64381492, 28686707.

Ar saistošajiem noteikumiem, kas regulē līdzfinansējuma piešķiršanu, var iepazīties www.aluksne.lv sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/Saistošie noteikumi. Pie saistošajiem noteikumiem ir atrodamas arī līdzfinansējuma pieprasīšanai aizpildāmās veidlapas.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content