Alūksnes novada domes 28.03.2019. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Alūksnes novada domes 28.03.2019. sēdes darba kārtība

28.03.2019., plkst. 10:00
Sēžu zālē
Uzvaras ielā 1, Alūksnē

Darba kārtībā:
1. Par darba kārtību.
2. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu smilts – grants un smilts atradnes “Čuksti” 2018. g. iecirknim, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā.
3. Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” 2019. gada darba plāna apstiprināšanu.
4. Par saistošo noteikumu Nr._/2019 ,,Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Alūksnes novadā” izdošanu.
5. Par Alūksnes novada pašvaldības stipendijām 2019. gadā.
6. Par Liepnas vidusskolas direktoru.
7. Par līdzfinansējumu biedrībai “Ērmaņu muiža”.
8. Par līdzfinansējumu biedrības “Remis” projekta realizācijai.
9. Par līdzfinansējumu biedrībai ,,C.ALBULA”.
10. Par līdzfinansējumu nodibinājumam ,,Alūksnes un Apes novada fonds”.
11. Par līdzfinansējumu biedrībai „Latvijas nedzirdīgo savienība”.
12. Par līdzfinansējumu biedrības „Interešu centrs “JAUNANNA”” projekta realizācijai.
13. Par līdzfinansējumu biedrībai “Latviskais mantojums”.
14. Par līdzfinansējumu biedrībai “Ernsta Glika mantojuma biedrība”.
15. Par līdzfinansējumu biedrībai “Alūksnes pilsētas pensionāru Biedrība “SUDRABS”’
16. Par līdzfinansējumu biedrībai “KULTŪRAS UN IZGLĪTĪBAS CENTRS “STILI””.
17. Par līdzfinansējumu biedrībai “SIDRABA PAVEDIENS”.
18. Par līdzfinansējumu biedrībai “ALŪKSNES EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE”.
19. Par Alūksnes novada pensionāru apvienības projektu.
20. Par Alūksnes novada bērnu, jauniešu ar īpašām vajadzībām biedrības „Saulstariņi” projekta pieteikuma izskatīšanu.
21. Par biedrības „Baltais balodis” projekta pieteikuma izskatīšanu.
22. Par biedrības „Dr.A.Misiņa medicīnas vēstures muzejs” projekta pieteikuma izskatīšanu.
23. Par biedrības „Veclaicenes avotiņš” projektu.
24. Par biedrības „Liepna-manas mājas” projektu.
25. Par Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu.

SLĒGTĀ DAĻĀ:

Skip to content