Smelies iedvesmu un izglītojies! - Alūksnes novads

Smelies iedvesmu un izglītojies!

Biedrība ”Interešu centrs “Jaunanna”” īsteno jaunatnes iniciatīvas projektu “Smelies iedvesmu un izglītojies!”, kuru pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”(PuMPuRS).

Projekta mērķis ir palielināt mācību motivāciju jauniešiem, kuri pakļauti priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskam, iesaistot šos jauniešus kopīgās aktivitātēs, kas veicinātu viņu vēlmi turpināt izglītoties un aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē. Lai palielinātu jauniešu motivāciju turpināt izglītību, veicinātu viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē, projektā plānojam iesaistīt šos jauniešus dažāda veida aktivitātēs, kas liks viņiem aizdomāties par izglītības nepieciešamību, mācību procesā iegūtās zināšanas un prasmes pielietojot dzīvē. Projekta ietvaros tiks organizētas četras radošas un izzinošas tikšanās ar sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem, kuri ar savu stāstījumu un personīgo pieredzi, spētu jauniešus motivēt turpināt izglītoties, neapstāties pie grūtībām, bet censties sasniegt savus mērķus. Ar jauniešiem tiksies un meistarklasēs darbosies komiķis Maksims Trivaškevičs, aktieris Raimonds Celms, sveču biznesa izveidotāja Una Tetere-Teterovska un sportists Intars Dambis. Vēlamies jauniešus iesaistīt divu dienu aktivitātēs, interesanti un lietderīgi pavadot laiku brīvā dabā kopā ar organizācijas “Pelēkais vilks” treneriem un apmācību speciālistiem Nilu Klintu un Vitu Karuli. Šajās nodarbībās uzsvars tiks likts uz izglītību, kas balstīta uz mācīšanos no iegūtās pieredzes, darbojoties āra dzīves apstākļos. Realizējot pieredzes izglītības aktivitātes, jaunieši tiks motivēti pārdomāt un pielietot iegūtās prasmes un zināšanas, tādā veidā izprotot mācīšanās nepieciešamību.

Pieredzi, sadarbības prasmes, kā arī plānot savu laiku, komunicēt ar citiem vienaudžiem, izteikt savas domas un pēc tam justies iederīgiem skolas vidē, jaunieši varēs apgūt, iesaistoties “LaserTag turnīra” organizēšanā un vadīšanā Jaunannā.

Projekta ietvaros jaunieši dosies arī trīs dienu pieredzes braucienā, tiekoties ar iedvesmojošiem jauniešiem citās Latvijas vietās- Cēsīs, Saulkrastos, Kandavā, Liepājā, Madonā, Gulbenē, Vecumniekos, kuri ar savu darbu, neatlaidību un uzņēmību ir sasnieguši iecerēto mērķi.

Projektā tiks iesaistīti Jaunannas jauniešu kluba “Tikšķis” dalībnieki, viņu draugi, ar kuriem ir kopīgas intereses un nodarbošanās. Darbojoties projekta aktivitātēs, jaunieši tiks motivēti nepamest mācības, sasniegt dzīvē nospraustos mērķus, kā veicinās jauniešu sadarbības un komunikācijas prasmes, ļaujot viņiem noticēt saviem spēkiem, draugu un vienaudžu atbalstam.

Minētā projekta ietvaros Jaunannas Tautas namā 30.martā notiks radošais sadarbības vakars ar komiķi Maksimu Trivaškeviču, kura laikā jauniešiem un arī pārējiem interesentiem būs iespēja noskatīties stand-up komēdiju “Humors pa latviski”, kā arī kopīgas meistarklases laikā iepazīties ar komiķi, noskaidrot viņa viedokli par izglītošanās un izaugsmes iespējām jauniešiem. Aicinām apmeklēt šo pasākumu un kopā ar “Tikšķa” jauniešiem interesanti un lietderīgi pavadīt brīvo laiku.

 

Elita Jansone
Biedrības “Interešu centrs “Jaunanna”” dalībniece

Skip to content