Tautsaimniecības komitejas 15.04.2019. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Tautsaimniecības komitejas 15.04.2019. sēdes darba kārtība

TAUTSAIMNIECĪBAS KOMITEJA

SĒDE Nr. 4

15.04.2019., plkst. 10:00

Uzvaras ielā 1, Alūksnē

Sēžu zāle

Darba kārtībā:

  1. Par darba kārtību.
  2. Par izmaiņām pašvaldības iznomājamo un atsavināmo nekustamo īpašumu sarakstā.
  3. Par izmaiņām Apstādījumu aizsardzības komisijas sastāvā.
  4. Par izmaiņām Medību koordinācijas komisijas sastāvā.
  5. Par pilnvarojumu atsaukšanu.
  6. Par saistošo noteikumu Nr._/2019 “Lokālplānojums, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam, poligonā “Lāčusils”, Alūksnes novadā” izdošanu.
  7. Par atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikuma apstiprināšanu.
  8. Informācija par sporta centra būvprojekta risinājumiem.

 

Skip to content