LIELDIENAS ATCEROTIES… - Alūksnes novads

LIELDIENAS ATCEROTIES…

Pavadu Lieldienu
Pār augstu kalnu,
Pār augstu kalnu,
Caur zaļu birzi.
( Latviešu tautas dziesma)

Pavasara svētki aizvadīti, bet jaukie brīži vēl palikuši spilgtā atmiņā.

Ko dara bērni bērnudārzā, kad nenāk miegs? Viņi lasa grāmatas.

Svētku nedēļa iesākās ar pasākumu  – lasīšanas stundu, kurā iepazīstinājām vecākus ar starptautiskā projekta “Liels  un mazs” lasītveicināšanas programmas “Mūsu mazā bibliotēka” poļu rakstnieka  P. Vehteroviča literāro darbu “Vista vai ola?”. Bez uzdevumiem neizpalika arī vecāki. Bērni viņiem uzdeva mīklas, kas saistījās ar grāmatas varoņu gaitām. Jautrās dejas un dziesmas raisīja patīkamas emocijas, skaļus aplausus. Bērni bija sagatavojuši vecākiem svētku apsveikumus – Lieldienu zaķus.

Kas gan ir Lieldienas bez olu krāsošanas? Tika izpētīti un pārrunāti dažādi olu krāsošanas varianti. Bērni paši atnesa sakrātās sīpolu mizas un vāca dabā  atrodamos dabas materiālus, kas noderētu olu krāsošanai. Tika klāts svētku galds – ar pašu sagatavotām sviestmaizēm un vecāku sarūpētajiem kārumiem. Neiztika arī bez rotaļām, olu kaujām, ticējumiem, laika pareģojumiem.   

Pirmssvētku dienā neizpalika arī sportiskās aktivitātes. Iestādes laukumā darbojās atraktīvie Lieldienu zaķi, kuri iesaistīja  bērnus dažādu uzdevumu veikšanā. Noslēgumā katram šokolādes ola – pārsteigums par aktīvu darbošanos.

Patīkama bija pastaiga pa pilsētas parku, kuras mērķis – bērnu iepazīstināšana svētku rotājumiem pilsētā.

Prieks par  paveikto!

Sagatavoja:  4.grupas skolotājas: Ilze HOLLA, Lusine PETROSJANA GOLUBEVA

Skip to content