Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 15.05.2019. sēdes darba kārtība

15.05.2019., plkst. 10:00
Uzvaras ielā 1, Alūksnē
Sēžu zāle 

Darba kārtībā:

1. Par darba kārtību.
2. Par grozījumiem Pededzes pamatskolas nolikumā.
3. Par grozījumu Alūksnes novada domes 2018. gada 20. decembra lēmumā Nr. 457.
4. Informācija par infrastruktūras risinājumiem deinstitucionalizācijas īstenošanai.