Informācija par Eiropas Parlamenta vēlēšanām 2019. gada 25. maijā - Alūksnes novads

Informācija par Eiropas Parlamenta vēlēšanām 2019. gada 25. maijā

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks Eiropas Parlamenta vēlēšanu dienā 2019.gada 25.maijā ir no plkst.7.00 līdz plkst.20.00.

Eiropas Parlamenta vēlēšanās ir iespēja balsot iepriekš trīs dienas pirms vēlēšanu dienas savā vai citā vēlēšanu iecirknī Latvijā:

trešdien, 22. maijā: no plkst. 17.00 – 20.00
ceturtdien, 23. maijā: no plkst. 9.00 – 12.00
piektdien, 24. maijā: no plkst. 10.00 – 16.00

Vēlēšanu dienā, 25.maijā, balsot iespējams savā reģistrētajā iecirknī. Noskaidrot savu vēlēšanu iecirkni var Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes e-pakalpojumā “Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana vai pa tālruni 67049999.

Informāciju par balsošanas kārtību iespējams saņemt Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā  www.cvk.lv.

 

No 20.-25.maija plkst.12.00, vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt vēlēšanu iecirknī, varēs pieteikt balsošanu savā dzīvesvietā. 

Pieteikt balsošanu vēlētāja dzīves vietā var arī vēlētāja aprūpētājs, ja ir iekļauts aprūpējamā vēlēšanu iecirkņa sarakstā.  Iesniegumu vēlēšanu iecirknī drīkst nogādāt jebkura vēlētāja uzticības persona. Vēlētāja uzticības persona iesniegumu ar vēlētāja lūgumu organizēt balsošanu mājās var uzrakstīt arī iecirknī.

Iesniegumā jānorāda vēlētāja vārds, uzvārds, personas kods, iemesls, kādēļ nepieciešama balsošana atrašanās vietā; precīza adrese, kur jāierodas vēlēšanu komisijai (ieteicams norādīt arī ēkas ārdurvju kodu, ja tāds ir, un telefona numuru).

Ja vēlētājam ir drošs elektronisks paraksts, iesniegumu savlaicīgi var nosūtīt pašvaldībai pa e-pastu dome@aluksne.lv vai portālā Latvija.lv.

Iesniegums balsošanas pieteikšanai vēlētāja atrašanās vietā 

 

ALŪKSNES NOVADA VĒLĒŠANU IECIRKŅU ATRAŠANĀS VIETAS

Iecirkņa Nr.

Iecirkņa nosaukums

Adrese

293.

Alūksnes kultūras centrs

Brūža iela 7, Alūksne, Alūksnes nov.

294.

Alūksnes pilsētas sākumskola

Lielā Ezera iela 26, Alūksne, Alūksnes nov.

295.

Alūksnes novada vidusskola

Kanaviņu iela 14, Alūksne, Alūksnes nov.

296.

SIA “Alūksnes energoceltnieks” ēka

Apes iela 4, Alūksne, Alūksnes nov.

298.

Alsviķu kultūras nams

“Kultūras nams-Alsviķi”, Alsviķi, Alsviķu pag., Alūksnes nov.

299.

Strautiņu pamatskola

“Strautiņu Pamatskola”, Strautiņi, Alsviķu pag., Alūksnes nov.

300.

Annas kultūras nams

“Tautas nams”, Anna, Annas pag., Alūksnes nov.

302.

Sporta, kultūras, interešu izglītības un mūžizglītības centrs “Dailes”

“Dailes”, Jaunzemi, Ilzenes pag., Alūksnes nov.

303.

Bejas bibliotēka

“Rūķi”, Beja, Jaunalūksnes pag., Alūksnes nov.

304.

Kolberģa tautas nams

“Dālderi”, Kolberģis, Jaunalūksnes pag., Alūksnes nov.

305.

Jaunannas tautas nams

“Zīles”, Jaunanna, Jaunannas pag., Alūksnes nov.

306.

Jaunlaicenes pamatskola

“Lazdiņas”, Jaunlaicene, Jaunlaicenes pag., Alūksnes nov.

307.

Kalncempju pagasta pārvalde

“Cempji 4”, Kalncempji, Kalncempju pag., Alūksnes nov.

308.

Liepnas tautas nams

„Birzītes”, Liepna, Liepnas pag., Alūksnes nov.

309.

Malienas tautas nams

“Brenci”, Brenci, Malienas pag., Alūksnes nov.

310.

Mālupes saieta nams

“Austriņi”, Mālupe, Mālupes pag., Alūksnes nov.

311.

Mārkalnes tautas nams

“Pagastmāja”, Mārkalne, Mārkalnes pag., Alūksnes nov.

312.

Pededzes tautas nams

“Krustceles”, Pededze, Pededzes pag., Alūksnes nov.

314.

Veclaicenes pagasts pārvalde

“Vaiņagi”, Korneti, Veclaicenes pag., Alūksnes nov.

316.

Zeltiņu pagasta bibliotēka

“Tērces”-10, Zeltiņi, Zeltiņu pag., Alūksnes nov.

317.

Ziemeru pagasta pārvalde

“Pagastmāja”, Māriņkalns, Ziemera pag., Alūksnes nov.

 

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks

20.05.2019. no plkst. 17.00 – 20.00 

21.05.2019. no plkst. 09.00 – 12.00 

22.05.2019. no plkst. 17.00 – 20.00 

23.05.2019. no plkst. 09.00 – 12.00 

24.05.2019. no plkst. 10.00 – 16.00 

25.05.2019. no plkst. 07.00 līdz plkst.20.00

Pirms vēlēšanu dienās vēlēšanu iecirkņos var iepazīties ar kandidātu sarakstiem, priekšvēlēšanu programmām, balsošanas kārtību.

Alūksnes novada vēlēšanu komisija, tālrunis 26526652, e-pasts: nvk@aluksne.lv

Skip to content