Būs satiksmes ierobežojumi nakts stundās pie Alūksnes Kultūras centra - Alūksnes novads

Būs satiksmes ierobežojumi nakts stundās pie Alūksnes Kultūras centra

Tuvākajā laikā Alūksnē, Skolas un Brūža ielu krustojumā, paredzēts izvietot ceļa zīmes, kas aizliegs iebraukt ar automašīnām teritorijā aiz minētā krustojuma no pulksten 23.00 līdz 06.00, izņemot ar Alūksnes novada pašvaldības atļauju un ar velosipēdiem.

Krustojumā izvietos ceļa zīmi Nr. 301 “Iebraukt aizliegts” un papildzīmi Nr. 842 “Pārējā papildinformācija”. Autotransporta kustības ierobežojums attieksies uz iespēju iebraukt Brūža ielā aiz Skolas un Brūža ielas krustojuma un automašīnu stāvlaukumā pie Alūksnes Kultūras centra. Pašvaldība par agresīvo un ātro braukšanu Brūža ielā ir saņēmusi sūdzības no apkārtējiem iedzīvotājiem un uzņēmuma.

– Satiksmes ierobežojumi saistīti ar to, ka autovadītāji diennakts tumšajā laikā šajā teritorijā, kur ir mazintensīva satiksme, brauc agresīvi un lielā ātrumā, kā arī ar riepām bojā bruģēto stāvlaukumu pie Alūksnes Kultūras centra, – skaidro Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu nodaļas vadītājs Ingus Berkulis.

Ja automašīna minētajā teritorijā, tātad arī stāvlaukumā, būs iebraukusi līdz pulksten 23.00, no stāvlaukuma tā izbraukt drīkstēs. Savukārt, ja laika posmā, uz kuru attieksies ierobežojumi, būs nepieciešams novietot automašīnu Alūksnes Kultūras centra tuvumā, to varēs izdarīt stāvlaukumos Dzirnavu un Skolas ielā.

Pašvaldības 2018. gada 28. jūnija noteikumi Nr. 3/2018 “Par transportlīdzekļu iebraukšanu Alūksnes pilsētas teritorijās, kas apzīmētas ar aizlieguma zīmi Nr.301 “Iebraukt aizliegts” un papildzīmi Nr.849 “Pārējā papildinformācija”, kurā noteikts uzraksts “Izņemot ar Alūksnes novada pašvaldības atļauju”” nosaka kārtību, kādā pašvaldība izsniedz atļaujas transportlīdzekļu iebraukšanai tajās pilsētas teritorijās, kas apzīmētas ar minētajām ceļa zīmēm.

Saskaņā ar šiem noteikumiem teritorijās, kas ir apzīmētas ar iepriekš minētajām zīmēm, un laikā, kas norādīts uz papildzīmes, ar pašvaldības izsniegtu atļauju var iebraukt darba pienākumu pildīšanai, pakalpojumu sniedzēji, ar kuriem pašvaldībai ir noslēgts līgums par pakalpojumu (tirdzniecība, izklaides uz ūdens u.c.) nodrošināšanu teritorijās, remontdarbu vai būvniecības darbu veikšanas nodrošināšanai, kā arī pasākumu mākslinieciskās un tehniskās norises nodrošināšanai.

Skip to content