Pieņem dokumentus pierobežas satiksmes atļauju noformēšanai

Valsts robežsardze informējusi Alūksnes novada pašvaldību, ka no 15. jūlija tie Alūksnes novada iedzīvotāji, kuri pašvaldībā iesnieguši pieteikumu vietējās pierobežas satiksmes atļaujas noformēšanai, var iesniegt dokumentus attiecīgajās Krievijas Federācijas institūcijās.

Iedzīvotāji, kuri iepriekšējā periodā ir izteikuši vēlēšanos saņemt vietējās pierobežas satiksmes atļauju, tālākai atļaujas noformēšanai aicināti ierasties Krievijas vēstniecības Konsulārajā nodaļā Rīgā vai ģenerālkonsulātā Daugavpilī. Dokumentus pieņem personīgi no sarakstos iekļautajiem Latvijas pierobežas iedzīvotājiem, kā arī no viņu tuviem radiniekiem.

Pašvaldība reizi mēnesī aktualizē to iedzīvotāju sarakstu, kas atbilstoši nosacījumiem, var pieteikties minētās atļaujas saņemšanai un ir izteikuši šādu vēlmi. Nākamais datums, līdz, kuram var pieteikties atļaujas saņemšanai, ir 20. septembris.

Pieteikties vietējās pierobežas satiksmes atļaujai iespējams gan Alūksnes novada pagastu pārvaldēs, gan pie pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas amatpersonas Ināras Kapulinskas, Uzvaras ielā 1, Alūksnē (2. stāvā). Tālrunis informācijai – 25778897.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste