Tautsaimniecības komitejas 15.07.2019. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Tautsaimniecības komitejas 15.07.2019. sēdes darba kārtība

15.07.2019., plkst. 10:00
Uzvaras ielā 1, Alūksnē
Sēžu zāle

Darba kārtībā:
1. Par darba kārtību.
2. Par pašvaldības uzdevuma deleģēšanu SIA “MĒRNIECĪBAS DATU CENTRS” .
3. Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „SPODRA” 2018. gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
4. Par finansējuma pārkārtošanu.

Skip to content