Satiksmes ierobežojumi Alsviķu pagastā - Alūksnes novads

Satiksmes ierobežojumi Alsviķu pagastā

SIA “Ambergold” ir informējusi Alūksnes novada pašvaldību, ka sakarā ar caurtekas nomaiņu uz Melnupes no 2019. gada 21. līdz 28. augustam Alsviķu pagasta teritorijā būs slēgts pašvaldības ceļš “Līvkalni – Nēķene”.

Būvnieks būvdarbu laikā veiks atbilstošu ceļa zīmju uzstādīšanu, lai autovadītāji var apbraukt šo ceļa posmu. Caurtekas nomaiņa notiek Zemkopības ministrijas projekta “Valsts nozīmes notekas Melnupe rekonstrukcija” ietvaros.

Skip to content