Finanšu komitejas 22.08.2019. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Finanšu komitejas 22.08.2019. sēdes darba kārtība

22.08.2019., plkst. 10:00
Uzvaras ielā 1, Alūksnē
Sēžu zāle

Darba kārtībā:
1. Par darba kārtību.
2. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3642 014 0160, “Pullans 142”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
3. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Dārziņi” – 4A, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
4. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pleskavas ielā 3A, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
5. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ozolu ielā 4, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
6. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ozolu ielā 4A, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
7. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ozolu ielā 6A, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
8. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ozolu ielā 8, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
9. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ozolu ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
10. Par pārvaldīšanas tiesību nodošanu.
11. Par telpu nomu JUKSES Lidijas ģimenes ārsta praksei “Tērcēs” 11, Zeltiņos, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā.
12. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Dārziņos” – 3, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā daļas iznomāšanu.
13. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Dārziņos” – 3, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā daļas iznomāšanu.
14. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Lazdiņas”, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā daļas iznomāšanu.
15. Par Alūksnes Bērnu un jauniešu centra maksas pakalpojumiem.
16. Par Alūksnes novada domes 26.03.2015. lēmuma Nr.119 „Par vēlētāju parakstu apliecināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu.
17. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 31.01.2019. lēmumā Nr. 15 „Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
18. Par Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” vadītāju.

Skip to content