Ielu pārbūve tuvojas noslēgumam - Alūksnes novads

Ielu pārbūve tuvojas noslēgumam

Latgales, Uzvaras un Kanaviņu ielas krustojumā mainīsies ceļa konfi gurācija
un galvenā ceļa virziens

 Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstības 2. kārta” ietvaros turpinās ielu pārbūve Alūksnē.

 Šī projekta ietvaros pārbūvējamā MERĶEĻA IELA jau no 9. septembra BŪS VIENVIRZIENA iela. Šajā ielā jau ir uzklāta asfalta seguma virskārta gan braucamajai daļai, gan iebrauktuvēm, kuras bija paredzēts asfaltēt, izbūvētas visas komunikācijas, atlikuši bruģēšanas un labiekārtošanas darbi (apstādījumi, ceļa zīmes).

 Turpinās būvdarbi Jāņkalna un Brīvības ielā. Jāņkalna ielā pie dzelzceļa stacijas bruģa ieklāšanai gatavo auto stāvlaukumu, kuru varēs izmantot gan stacijas un tuvējās viesnīcas apmeklētāji, gan iedzīvotāji. Nākotnē te iecerēta pietura arī plānotajam ekskursiju elektrovilcieniņam. Gājēju ietves stacijas pusē tiek bruģētas ar retro bruģi, kas papildinās vēsturisko ainavu. Saistītā projektā šobrīd izbūvē atpūtas un velosipēdu nojumi, kurā būs iespēja uzlādēt elektro velosipēdu, kā arī veikt nelielus velosipēdu remontdarbus.

 Apjomīgi darbi jau paveikti, bet vēl būvniecība turpinās Uzvaras un Latgales ielā. Te ir izbūvētas komunikācijas – lietus ūdens kanalizācija, ūdensvads, elektropadeve, ielai veikts ierakums un ieklāta apakškārta. Šobrīd tiek liktas apmales, kas norobežos gājēju ietvi no ielas braucamās daļas. Paredzams, ka asfalta seguma virskārtu posmam līdz Uzvaras, Latgales un Kanaviņu ielu krustojumam ieklās septembra otrajā pusē. Vēl jāveic apzaļumošana, ceļa zīmju izvietošana un citi labiekārtošanas darbi.

 Pašlaik turpinās ielas konstruktīvās kārtas izbūve Latgales ielā, virzienā no krustojuma ar Uzvaras un Kanaviņu ielām uz Dārza ielu, tādēļ periodiski šajā posmā piekļuve līdz būvdarbu robežai būs iespējama no Dārza vai Latgales ielas puses. Būvfirma aicina autovadītājus uzmanīgi sekot izvietotajām ceļa zīmēm, jo būs brīži, kad šo ielas posmu nevarēs caurbraukt. Šajā laikā arī sabiedriskā transporta satiksme tiek novirzīta pa apvedceļu (Helēnas ielā), bet pieturās izvietota informācija, ka tās tiek pārceltas uz Dārza ielu, pretī administratīvajai ēkai. Laikā, kad notiek iknedēļas tirdziņi (trešdienās), būvfirma centīsies nodrošināt gājēju piekļuvi tirgus paviljona ēkai, tomēr jāsaprot, ka šis ir būvniecības process, līdz ar to piekļuve ar transportu varētu būt apgrūtināta, tādēļ ceram uz sapratni! Tā kā šajā Latgales ielas posmā gar tirgus laukumu un administratīvo ēku vēl turpinās komunikāciju būvniecība, apakškārtu plānots izbūvēt septembra beigās.

 Atgādinām, ka pēc ielu pārbūves mainīsies Latgales, Uzvaras un Kanaviņu ielu krustojuma konfigurācija un satiksmes organizācija – krustojumam mainīsies galvenā ceļa virziens – pēc projekta īstenošanas tas būs maršrutā Uzvaras – Latgales iela.

 Ielu pārbūve notiek Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstības 2. kārta” ietvaros. Projektu vada Alūksnes novada pašvaldības projektu vadītāja Una Tetere-Teterovska.

Jāņkalna iela pie dzelzceļa stacijas

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content