Turpinās Dienvidu torņa pārbūve Pilssalā - Alūksnes novads

Turpinās Dienvidu torņa pārbūve Pilssalā

 Alūksnē, Pilssalas teritorijā, turpinās būvniecības darbi Livonijas ordeņa Marienburgas cietokšņa Dienvidu tornī specifiskā atbalsta mērķa 5.5.1. projekta “Gaismas ceļš caur gadsimtiem” ietvaros.

 Dienvidu torni, kas vienīgais no pils astoņiem torņiem līdz mūsdienām saglabājies būtiskā vēsturiskā apjomā, pārbūvēs, konservējot tā esošās oriģinālās akmens mūra ārsienas. Savukārt torņa zudusī daļa līdz plānotajam dzegas augstumam būs papildināta ar koka karkasu, ko no ārpuses apšūs ar vertikāliem dēļiem. Tornim izbūvēs konusveida jumtu, kura segumā izmantos sarkanus klostera tipa kārniņus. Torņa rekonstrukcija ne vien ļaus pasargāt mūrus no tālākas erozijas, bet arī radīs vertikālu akcentu ainavā, kas palīdzēs veidot telpisko izpratni par Livonijas ordeņa pili.

Saskaņā ar iepirkuma rezultātiem Dienvidu torņa pārbūves darbus pēc SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa” izstrādātā projekta veic pilnsabiedrība “RERE Meistari 1”, būvuzraudzību nodrošina uzņēmums SIA “Būvuzņēmums Restaurators”.

Projekta “Gaismas ceļš caur gadsimtiem” ietvaros attīstāmais pakalpojums “Dienvidu torņa ekspozīcija” tiks papildināts arī ar izzinošu ekskursiju pa izveidoto pastaigu taku Alūksnes pilsdrupās.

Projektu “Gaismas ceļš cauri gadsimtiem” Alūksnes novada pašvaldība īsteno sadarbībā ar Gulbenes un Cesvaines novadu pašvaldībām un Smiltenes evaņģēliski luterisko draudzi Kultūras ministrijas Eiropas Savienības fondu līdzekļu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī ar to saistītos pakalpojumus” ietvaros. Projekta vadītāja ir Alūksnes novada pašvaldības projektu vadītāja Sanita Adlere.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content