Vai Lauros latviešu daudz? - Alūksnes novads

Vai Lauros latviešu daudz?

Muzejs “Latvieši pasaulē” aicina uz pasākumu “Vai Lauros latviešu daudz?” par latviešu zemnieku 19. gadsimtā dibinātu koloniju Krievijā. Pasākums notiks piektdien,  27. septembrī, plkst. 19.00 Vecrīgā, Kalēju ielā 57. To vadīs muzeja “Latvieši pasaulē” pētniece, vēsturniece Brigita Tamuža, pastāstot par kolonijas uzplaukumu un norietu un redzēto Lauros 2017. gada ekspedīcijas laikā.

Laipni aicināti visi interesenti, jo īpaši Lauru kolonijas latvieši un viņu pēcteči!

Lauru koloniju Pleskavas guberņā nodibināja latviešu izceļotāji no Vidzemes 19. gadsimta 60. gados.

Pēc Latvijas un Igaunijas valstu nodibināšanās 1918. gadā, Lauru koloniju sadalīja starp Igauniju un Latviju. 20. gadsimta 20. gadu sākumā Lauru skolā mācības notika tikai igauņu valodā, taču no 1925. gada sāka darboties latviešu pamatskola. Lauru kolonijas uzplaukuma laikā 20. gadsimta 30. gados tur dzīvoja vairāk nekā 2000 latviešu, kuri visi bija Igaunijas pavalstnieki.  

Otrā Pasaules karā ciemu gandrīz pilnībā nopostīja. 1944. gadā Laurus iekļāva Krievijas Padomju Federatīvās Sociālistiskās Republikas teritorijā. Lauru iedzīvotāju likteņus smagi skāra deportācijas gan 1940. – 1941. gadā, gan arī pēc Otrā Pasaules kara. Tie, kuri pārdzīvoja izsūtījumu Sibīrijā, nedrīkstēja atgriezties iepriekšējā dzīves vietā, tādēļ daudzas ģimenes pēckara gados apmetās Latvijā un Igaunijā.

Mūsdienās Lauros latviešu valoda skan reti, taču latviešu pēdas vēl samanāmas kapsētā un ēkās. Lauru kolonistu pēcnācēji joprojām ik gadus jūlija otrajā svētdienā pulcējas kapu svētkos.

Vairāk informācijas:  Muzejs “Latvieši pasaulē”, www.lapamuzejs.lv; 29175510, lapainfo@gmail.com

Skip to content