Ernsta Glika vārds – Vetīnas pamatskolai

Septembra nogalē Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas direktore Daina Dubre-Dobre, skolotāji un skolēni un Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Fomins apmeklēja sadarbības partnerus sadraudzības pilsētā Vetīnā (Vācija).

Vetīna ir E. Glika dzimtā pilsēta, un jau vairāku gadu garumā Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija sadarbojas ar Vetīnas Burgģimnāziju. Kopš 2015. gada Vetīna ir arī Alūksnes novada sadraudzības pašvaldība.
Vizītes laikā jaunu vārdu ieguva Vetīnas pamatskola – tā nosaukta Ernsta Glika vārdā, godinot tur dzimušo un vēlāk Latvijā dzīvojušo mācītāju, Bībeles tulkotāju, pirmo latviešu zemnieku bērnu skolu dibinātāju. Iecerēts, ka jaunā sadraudzība Vetīnas pamatskolai turpināsies ar Alūksnes pilsētas sākumskolu.

Uzturoties Vācijā, alūksnieši viesojās pie sadraudzības partneriem Vetīnas Burgģimnāzijā, kā arī apskatīja izveidoto Glika istabu. Skolēniem notika kopīgas nodarbības un radošās darbnīcas. Vācieši draugus no Latvijas emocionāli pārsteiguši ar dziesmas “Pūt, vējiņi!” izpildījumu. Alūksnes ģimnāzijas skolēni vācu skolu bērniem mācīja latviešu valodu, dejas un dziesmas, piedalījās arī mācību stundās par Gliku.
Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Fomins tikās ar Vetīnas pašvaldības vadītāju Antji Klecaru (Antje Klecar) un pārrunāja Vetīnas pašvaldības pārstāvju iespējas viesoties Alūksnē nākamgad.