Slēdz Priednieku tiltu Mālupē - Alūksnes novads

Slēdz Priednieku tiltu Mālupē

Sakarā ar konstatētajiem bojājumiem ir slēgts Priednieku tilts Mālupes pagastā.

Satiksmei slēgto tiltu transportlīdzekļiem ir iespējams apbraukt pa autoceļu Mālupe-Doktorāts un V454 Pērkoņi-Vīksna-Mālupe.

Mālupes pagasta pārvalde tiltu slēgusi drošības apsvērumu dēļ, pamatojoties uz SIA “Inženierbūve“ atzinumu par konstatētajiem bojājumiem tilta ķieģeļu velvē. Velves sabrukšanas rezultātā uz brauktuves izveidojusies bedre, kas apdraud satiksmes dalībnieku drošību. Minēto tiltu satiksmei atvērt būs iespējams tikai tad, kad būs veikti nepieciešamie darbi tilta konstrukciju drošības atjaunošanai.

Alūksnes novada pašvaldības veiktajā tiltu inženiertehniskā stāvokļa apsekojumā Priednieku tilts ir viens no kritiskākajā stāvoklī esošajiem tiltiem, tūlīt aiz Dzirnavu tilta Jaunannas pagastā. Dzirnavu tilta atjaunošanai šī gada aprīlī dome piešķīra daļēju finansējumu, pārējo nepieciešamo līdzekļu apjomu plānojot aizņemties Valsts kasē. Šobrīd pašvaldība ir rindā aizņēmuma ņemšanai no Valsts kases Dzirnavu tilta atjaunošanai, taču primāri aizdevumus piešķir projektiem, kas saistīti ar Eiropas Savienības finansējuma apguvi. Priednieku tilta atjaunošanai pašvaldībai ir izstrādāts tehniskais projekts.

Priednieku tilta velves konstrukcijas un brauktuves bojājumi

Sagatavoja: Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Attēli no SIA “Inženierbūve” atzinuma

Skip to content