AS Latvenergo trešo gadu sociālās jomas projektu konkursā sadalīs 75 000 eiro - Alūksnes novads

AS Latvenergo trešo gadu sociālās jomas projektu konkursā sadalīs 75 000 eiro

Pamatojoties uz AS “Latvenergo” un Ziedot.lv noslēgto Dāvinājuma līgumu, Ziedot.lv trešo gadu izsludina projektu konkursu Latvijas biedrībām un nodibinājumiem sociālās jomas projektu īstenošanai – “AS “Latvenergo” atbalsts sociālās palīdzības veicināšanai”.

Projektu konkursā pieejami 75 000 EUR šādās prioritārajās jomās:
• atbalsts bērniem un pieaugušām personām ar īpašām vajadzībām;
• palīdzība sociāli mazaizsargātām sabiedrības grupām.

Projektu pieteikumus var iesniegt no 2019. gada 4.novembra līdz 9.decembrim. Konkursa pieteikuma veidlapa un nolikums atrodami nodibinājuma Ziedot.lv interneta vietnē nvo.ziedot.lv

“Augstu novērtējam AS “Latvenergo” izvēlēto stratēģiju, ziedojumu sadalīt neatkarīgā projektu konkursā. Ziedojums sociālajai jomai sniedz būtisku atbalstu daudzām sabiedrības grupām visā Latvijā. Iepriekšējos gados ziedojums palīdzējis 23 labdarības organizācijām no visas Latvijas īstenot sociāli nozīmīgus projektus vietējai kopienai. AS “Latvenergo” ziedojums ir viens no nozīmīgākajiem korporatīvajiem ziedojumiem valstī un piemērs godīgai, caurspīdīgai ziedojumu sadalei “, atzinību pauž Ziedot.lv vadītāja Rūta Dimanta.

Informatīvais seminārs

2019. gada 14.novembrī plkst. 12.00 tiks organizēts informatīvs seminārs biedrību un nodibinājumu pārstāvjiem par projekta pieteikumu sagatavošanu. Seminārs notiks Rīgā AS “Latvenergo” telpās (P.Brieža ielā 12). Līdz 11.novembra plkst.12:00 iespējams pietiekties dalībai seminārā un caurlaides saņemšanai, aizpildot formu, kas atrodama: Šeit

AS “Latvenergo” atbildīga biznesa prakse

AS “Latvenergo” ir atbildīgas uzņēmējdarbības līderis Baltijas valstīs, kurš ievēro starptautiskas un vietējas korporatīvās pārvaldības vadlīnijas, atbilstoši Globālās ziņošanas iniciatīvas (GRI) vadlīnijām no 2009. gada izstrādā ilgtspējas pārskatu, piedalās Ilgtspējas indeksā kopš tā izveides 2010. gadā, īsteno sociālās atbildības standartā (ISO 26000) noteiktos principus, kā arī iesaista ieinteresētās puses AS “Latvenergo” stratēģijas izstrādē un ikdienas darbā.

AS “Latvenergo” atbildīga biznesa praksi apliecina vairāki apbalvojumi:
 divpadsmito gadu Latvijas vērtīgākais uzņēmums;
 pirmais uzņēmums Baltijas valstīs, kas saņem apbalvojumu “Labākās investoru attiecības Baltijas Parāda vērtspapīru tirgū”.
 2019. gadā septīto gadu pēc kārtas saņem platīna (augstāko) novērtējumu “Ilgtspējas indeksā” – komercsabiedrības ilgtspējas novērtējumā atbilstoši starptautiskām prasībām visos korporatīvās sociālās atbildības virzienos;
 AS “Latvenergo” – top darba devējs un viens no taisnīgākajiem atalgojuma maksātājiem.

Skip to content