Paziņojums par atzinuma saņemšanu ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumam - Alūksnes novads

Paziņojums par atzinuma saņemšanu ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumam

Paziņojums par Vides pārraudzības valsts biroja atzinuma saņemšanu ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumam


Paredzētās darbības nosaukums: 
mājputnu audzēšanas kompleksa pārbūve un ražošanas apjomu palielināšana.

Paredzētās darbības vieta: īpašums “Putni” (kadastra Nr. 36960080051, zemes vienībās ar kadastra numuriem 36960080051, 36960080052 un 36960080177), Ziemera pagasts, Alūksnes novads.
Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA “Alūksnes putnu ferma”, reģ. Nr. 43203003333; adrese: Kārļa Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167.

Atzinuma par ziņojumu sagatavošanas datums: 2019.gada 11. novembris

Aicinām iepazīties ar aktualizēto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu šeit: https://failiem.lv/u/pqncqgqe

Ar Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu iespējams iepazīties Vides pārraudzības valsts biroja mājaslapā http://www.vpvb.gov.lv/, kā arī Alūksnes Jaunajā pilī, Pils ielā 74, 1. stāvā, pie Plānošanas un attīstības nodaļas, tās darba laikā.

Skip to content