Vietējo teritoriju attīstībai veltītā konference Izborskā - Alūksnes novads

Vietējo teritoriju attīstībai veltītā konference Izborskā

20. un 21. novembrī Izborskas muzejrezervātā Krievijā notika starptautiska zinātniski – praktiska konference “Izborska un tās apkārtne: partnerība pārrobežu sadarbībā un vietējo teritoriju attīstība”.    
 
 
Tā bija organizēta Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam atbalstītā projekta Nr. LV-RU-008 “630 verstis pilnas sajūtām/ Sajūtu verstis”/ “630 Versts Full of Feelings/Versts of Feelings” ietvaros, ko Alūksnes novada pašvaldība īsteno sadarbībā ar partneriem no Latvijas un Krievijas – Latvijas Piļu un muižu asociāciju no Latvijas, Pavlovskas muzejrezervātu un Izborskas muzejrezervātu Krievijā.
 
Divu dienu konferences tematika bija veltīta projektā iesaistīto pušu pieredzes iepazīšanai, pārrobežu sadarbības ietekmei uz pierobežas teritoriju kultūras un tūrisma attīstību, dažādiem Izborskas apkārtnes pētījumu tematiem, kā arī citām nozīmīgām ar 
vēsturi, pētniecību, muzeju darbību un starptautisku sadarbību veltītām tēmām. Konferences dalībniekiem bija iespēja aplūkot izgaismoto Izborskas cietoksni un apmeklēt meistarklases.
 

Konferenci apmeklēja projektā iesaistīto pušu – Alūksnes novada pašvaldības, Alūksnes muzeja, Alūksnes Tūrisma informācijas centra, Pededzes tautas nama, Latvijas piļu un muižu asociācijas, Lūznavas muižas, Arendoles muižas pārstāvji.
 
 
 
Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Alūksnes novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.
Skip to content