Īstenoti vairāki projekti zivju resursu un ezeru infrastruktūras uzlabošanai

Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA” šogad ir īstenojusi četrus Zivju fonda atbalstītos projektus, ar kuru palīdzību pavairoti zivju krājumi Alūksnes, Indzera, Sudala un Vaidavas ezeros, kā arī projektu zivju resursu aizsardzības līdzekļu iegādei. Savukārt ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu īstenoti divi projekti Alūksnes ezera infrastruktūras uzlabošanai.

Ar Zivju fonda atbalstu konkursa pasākuma “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana” ietvaros pašvaldības aģentūra “ALJA” īstenoja četrus zivju krājumu pavairošanas projektus – “Līdaku pavairošana Sudala ezerā”, “Līdaku pavairošana Indzera ezerā”, “Līdaku pavairošana Vaidavas ezerā”, un “Zandartu pavairošana Alūksnes ezerā”.

 Projekta rezultātā Sudala ezerā ielaisti 14 000 līdaku vienvasaras mazuļu. Kopējās projekta izmaksas – 4 150,30 EUR. Indzera ezerā zivju krājumi papildināti ar 13 000 līdaku vienvasaras mazuļu. Projekta kopējās izmaksas – 3 853,85 EUR. Savukārt Vaidavas ezerā šogad ielaisti 2 300 līdaku vienvasaras mazuļi. Šī projekta kopējās izmaksas – 681,84 EUR. Visos minētajos ezeros ielaisto līdaku mazuļu vidējais svars – 5 g, garums – 10 cm. Alūksnes ezerā ar Zivju fonda atbalstu ielaisti 9 000 zandartu vienvasaras mazuļi (vidējais svars – 9,2 g, garums – 11 cm). Šī projekta izmaksas – 8 494,20 EUR.

No Zivju fonda līdzekļiem konkursam pasākumā “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)”, tika realizēts projekts “Alūksnes novada publisko ūdenstilpju zivju resursu aizsardzība”. Šī projekta ietvaros iegādātas meža, medību un apsardzes kameras 1 470,00 EUR vērtībā.

Kopējās Zivju fonda atbalstīto projektu izmaksas sastāda 18 650,19 EUR, no kā Zivju fonda finansējums ir 10 896,25 EUR, Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums – 3 909,74 EUR, pašvaldības aģentūras “ALJA” līdzfinansējums – 3844,20 EUR.

Latvijas vides aizsardzības fonda programmas “Ūdeņu aizsardzība” aktivitātes “Publisko ūdeņu praktiskā pārvaldība” ietvaros šogad īstenoti 2 projekti: “Laivu nolaišanas vietas uzlabošana Alūksnes ezerā” un “Peldēšanās vietas “Vējiņš” infrastruktūras uzlabošana un pieejamības nodrošināšana Alūksnes ezerā”.

Projekta “Laivu nolaišanas vietas uzlabošana Alūksnes ezerā” rezultātā laikā veikti šādi darbi: piebraucamā ceļa izbūve, laivu nolaišanas platformas izbūve Ozolu ielā, laipas izbūve un teritorijas labiekārtošana. Projekta vadītāja – Kristīne Lāce. Projekta kopējās izmaksas sastāda 49 754,38 EUR.

Projekta “Peldēšanās vietas “Vējiņš” infrastruktūras uzlabošana un pieejamības nodrošināšana Alūksnes ezerā” ietvaros veiktie darbi: krasta līnijas planēšana, bērnu laukuma ierīkošana, celiņu izbūve un teritorijas labiekārtošana. Projekta vadītāja – Sanita Adlere. Projekta kopējās izmaksas – 70 000,00 EUR.