Noslēgušies būvdarbi pašvaldības administratīvajā ēkā

Ir noslēgušies būvdarbi Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā “Energoefektivitātes uzlabošana Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā ēkā”, kura rezultātā ir paaugstināta ēkas energoefektivitāte, lai samazinātu tās uzturēšanas izdevumus, uzlabots ēkas vizuālais izskats, kā arī pārbūvēta apkārtējā teritorija.

 Projekta īstenošanas laikā ir siltināta administratīvās ēkas fasāde, jumta un pamatu konstrukcijas, uzlabotas ūdensapgādes, kanalizācijas, elektroapgādes, siltumapgādes un ventilācijas sistēmas. Apjomīgākā būvniecība iekštelpās notikusi ēkas 1. stāva foajē daļā un lielajā zālē. Ēkai ir mainījies galvenais ieejas mezgls, tas kļuvis ērtāks un pieejamāks gan cilvēkiem ar kustību traucējumiem, gan māmiņām ar ratiņiem. Apmeklētāju plūsma turpmāk ēkā notiks caur šo ieeju, pārējās ieejas tiks izmantotas dienesta vajadzībām. Foajē veikta sanitāro telpu pārbūve, kur tagad būs pieejamas labierīcības cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kā arī zīdaiņu pārtīšanas galds.

 Lielo zāli turpmāk izmantos pašvaldības domes sēžu darba nodrošināšanai, savukārt mazo zāli izmantos Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļa laulību un citu svinīgo aktu reģistrēšanai, arī Dzimtsarakstu nodaļas biroja telpas no janvāra atradīsies Dārza ielā 11.

 Lai uzlabotu vides pieejamību, izbūvēts pacēlājs, kas apmeklētājiem nodrošinās ērtāku piekļuvi gan iestādēm, kas atradīsies ēkas četrstāvu daļas pirmajā stāvā, gan arī foajē izveidotajam Valsts un pašvaldības vienotajam klientu apkalpošanas centram, kas izbūvēts un aprīkots par valsts budžeta un pašvaldības līdzekļiem.

 Kabinetos četrstāvu ēkas daļā ierīkota ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēma, uzlabota ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, izbūvēta jauna apkures sistēma un nomainīti gaismekļi. Kosmētiskais remonts kabinetos un gaiteņos projektā nebija paredzēts.

 Ēkas ārpusē veikta centrālā laukuma pārbūve un apkārtējās teritorijas labiekārtošana. Laukuma centrālais elements ir monumentāls masts lielizmēra Latvijas karoga pacelšanai. Masta pamatnē veidots krāsains bruģa raksts dzijas kamola veidolā. Teritorijā izvietoti jauni atpūtas soliņi, bruģēti celiņi, ierīkota lietus ūdens kanalizācija un drenāža. Ēkas fasāde un reprezentatīvais laukums diennakts tumšajā laikā ir izgaismoti. Atkārtoti izvērtējot apstādījumu atbilstību Latvijas Ziemeļaustrumu klimatam, no sākotnēji plānotajiem augiem: kārkliem, japāņu pahisandras, tiarellām, ābelēm, Japānas ziedu ķiršiem un bārbelēm atsakoties, teritorijas apstādījumu plāns tika vienkāršots. Teritorijas apzaļumošanai iestādīti augi – hortenzijas, fizokarpi, astilbes un hostas, ozoli, kļavas, priedes un bērzi.

 Projekta kopējās izmaksas 2 651 905,78 EUR, tajā skaitā ERAF finansējums 309 000,00 EUR, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 16 358,83 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 2 326 546,95 EUR. Projektu vada Alūksnes novada pašvaldības projektu vadītāja Una Tetere-Teterovska.

 Būvdarbus veica SIA “VENTARS” pēc SIA “BM-projekts” izstrādātā projekta, būvuzraudzību nodrošināja SIA “Firma L4”.

Iestādes atgriežas iepriekšējās telpās

 Noslēdzoties būvdarbiem pašvaldības administratīvajā ēkā, no pagaidu telpām uz Dārza ielu 11 pārceļas gan valsts iestādes, kas nomā telpās šajā ēkā, gan pašvaldības administrācijas nodaļas un iestādes.

 Lūdzam sekot aktuālajai informācijai par Alūksnes novada pašvaldības administrācijas un iestāžu atgriešanos administratīvajā ēkā Dārza ielā 11 www.aluksne.lv un pašvaldības sociālo tīklu kontos.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste