Pirmais skolēnu biznesa ideju konkurss aizvadīts veiksmīgi - Alūksnes novads

Pirmais skolēnu biznesa ideju konkurss aizvadīts veiksmīgi

10.-12. klašu komandas

5. decembrī Alūksnes novada vidusskolā norisinājās pirmais skolēnu konkurss “Mēs – Alūksnes nākotnei”, ko rīkoja Alūksnes novada pašvaldība. Konkursa mērķis bija motivēt novada skolēnus sava biznesa veidošanai nākotnē, 10.-12. klašu grupām inovatīva produkta vai pakalpojuma radīšanai un 7.-9. klašu grupām savas karjeras attīstībai.

 Visas dienas aktivitātes vērtēja ekspertu komisija, kuras sastāvā bija pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste Māra Saldābola, Jauniešu biznesa ideju konkursa uzvarētājs, SIA “APR serviss” pārstāvis Rūdolfs Avots, SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Alūksnes konsultāciju biroja uzņēmējdarbības konsultante Sarmīte Svilāne un uzņēmuma SIA “Sniķere un Kļitko” pārstāve Dace Sniķere-Kļitko. Vadoties pēc iepriekš izveidotas punktu sistēmas, žūrijas komisija izvērtēja katras komandas sniegumu. 7.-9. klašu grupā piedalījās 6 komandas. Skolēni iejutās kādā profesijas tēlā, pildīja profesiju testu un rēbusu. Noslēgumā jauniešiem bija iespēja radoši izpausties, izveidojot tērpu no esošajiem materiāliem, kas attēloja kādu profesijas pārstāvi.

Kā trešos labākos novērtēja Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 9.c klases komandu. 2. vietu ieguva Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolas 7. klases komanda, savukārt par veiksmīgāko žūrija atzina Malienas pamatskolas 8.-9. klases komandu.

Paralēli jaunāko klašu aktivitātēm konkursā startēja arī 10.-12. klašu skolēni. Viņu uzdevums bija izstrādāt biznesa plānu un to prezentēt. Šajā vecuma grupā piedalījās 5 komandas. Komisija noklausījās visas prezentācijas, uzdeva jautājumus, kā arī sniedza strukturētu kritiku. 3. vietā ierindojās Alūksnes novada vidusskolas 11.a klases komandas skolēnu biznesa plāns “Pirts uz ezera”. Godam nopelnīta otrā vieta Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 11.a klases komandai un viņu idejai par veselīgu našķi ar Alūksnes vārdu. Par labāko biznesa ideju žūrija atzina Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 12.a klases komandas ideju par tūrisma aplikāciju Alūksnei “Discover Alūksne”.

Saskaņā ar konkursa nolikumu, pirmo trīs vietu ieguvēji katrā klašu grupā saņēma naudas balvas. Attiecīgi 7.-9. klašu grupā trešā vieta ieguva 45 EUR, otrā vieta 60 EUR, bet pirmā vieta 90 EUR. 10.-12. klašu grupā trešā vieta saņēma 60 EUR, otrā vieta 90 EUR, bet pirmā vieta 135 EUR.

– Prieks, ka beidzot Alūksnē notika šāda veida konkurss. Noteikti jārīko vēlreiz, jo, manuprāt, šis vecums ir tas īstais brīdis, kad runāt par palikšanu vai atgriešanos Alūksnē. Kopumā ļoti veiksmīgi organizēts. Īpaši man patika nozaru izloze – nebija pārāk viegli, bet vienmēr jau var kaut ko izdomāt. –Mūsu komandā visiem šķita ļoti interesanti. Lai gan no sākuma nezinājām nevienu ideju, bet, diskutējot nonācām pie laba rezultāta,- pēc konkursa noslēguma sacīja Armīns Rēdelis no Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 12.a klases.

7.-9. klašu komandas kopā ar skolotājām un žūrijas locekļiem

Sanita PĀSA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content