Tautsaimniecības komitejas 09.12.2019. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Tautsaimniecības komitejas 09.12.2019. sēdes darba kārtība

09.12.2019., plkst. 10:00
Uzvaras ielā 1, Alūksnē
Sēžu zāle

Darba kārtībā:
1. Par izmaiņām pašvaldības iznomājamo un atsavināmo nekustamo īpašumu sarakstā.
2. Par Alūksnes novada pašvaldības komisijas “Medību koordinācijas komisija” nolikuma apstiprināšanu.
3. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības 2010. gada 23. decembra nolikumā Nr. 12/2010 “Jaunlaicenes pagasta bibliotēkas nolikums”.
4. Par Apstādījumu aizsardzības komisijas sastāvu.
5. Par Apstādījumu aizsardzības komisijas sastāvu.
6. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 25.04.2019. lēmumā Nr. 121 “Par Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. Investīciju plāna 2015.-2019. gadam aktualizēšanu”.

Skip to content