Darbu sācis Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs - Alūksnes novads

Darbu sācis Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

20. decembrī Alūksnes novada pašvaldības administratīvās ēkas, Dārza ielā 11, 1. stāvā atklāja jauno Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru.

 Jaunais klientu apkalpošanas centrs ir tapis ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atbalstu. Centra mērķis ir vienuviet nodrošināt ērti pieejamus valsts iestāžu un pašvaldības sniegtos pakalpojumus visiem interesentiem.

 – Klientu apkalpošanas centru plānojām jau ilgi, tagad tas ir izveidots, un es ceru, ka rezultāts ir ļoti labs. Pašvaldībai vienmēr ir bijis svarīgi nodrošināt iedzīvotājiem ērti un ātri saņemamus gan pašvaldības, gan arī valsts iestāžu pakalpojumus. Domāju, ka mums būs izdevies radīt tādu centru, ko iedzīvotāji labprāt apmeklēs. Pateicos visiem, kas piedalījās šī centra izveidē un novēlu, lai klientu centrs taptu par vienojošu elementu starp pašvaldību un valsts iestādēm to uzdevumu veikšanā, kas saistīti ar pakalpojumu nodrošināšanu apmeklētājiem, lai jaunais klientu apkalpošanas centrs varētu sasniegt savu galveno mērķi, – atklāšanas pasākuma sacīja Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis.

 Jaunā klientu apkalpošanas centra atvēršanā piedalījās arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ministra padomnieks digitālās dienaskārtības jautājumos Rolands Stradiņš.

 – Man ir liels prieks par alūksniešiem, esmu ļoti gandarīts par to, ka ministrijai ir tik labs sadarbības partneris, kas ar savu entuziasmu, lielu ieinteresētību ir aktīvi kopā ar mums strādājuši tik lieliska, skaista un labi aprīkota klientu centra izveidē. Šie centri nav tikai efektīvu valsts pārvaldes un pašvaldību pakalpojumu nodrošināšanas vieta. Tie ir dzīves šī brīža prasība un vajadzība, lai mēs virzītos tālāk ar valsts pārvaldes modernizāciju, tai skaitā ar pašvaldību pakalpojumu modernizāciju. Tā ir vieta, kur radām iespēju iedzīvotājiem saņemt atbalstu, lai orientētos elektronisko pakalpojumu telpā, kas ne visiem ir viegls izaicinājums. Tādēļ mums jādara viss iespējamais, lai paralēli tam attīstības virzienam kur šobrīd dodamies – primāri digitālu pakalpojumu nodrošināšana, tiem iedzīvotājiem, kas varbūt ne tik ērti jūtas digitālā telpā, varētu efektīvi sniegt atbalstu. Liels lepnums par jums kā sadarbības partneriem. Liekam lielas cerības uz jums, lai attīstītu klientu centru tīklu un sniegto pakalpojumu klāstu, – sacīja ministrijas pārstāvis.

 Klientu apkalpošanas centrs atrodas administratīvās ēkas 1. stāvā. Ieeja apmeklētājiem administratīvajā ēkā no saieta laukuma puses. Centra darba laiks: pirmdienās 8.00-17.30, otrdien, trešdien, ceturtdien 8.00-17.00, piektdien 8.00-16.30. Klientu apkalpošanas centra tālrunis: 64381496, e-pasts aluksne@pakalpojumucentri.lv.

 Klientu apkalpošanas centra ēkas esošajās telpās Dārza ielā 11 joprojām būs saņemamas Lauku atbalsta dienesta, Valsts zemes dienesta, Valsts ieņēmumu dienesta un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes ekspertu konsultācijas un pakalpojumi to noteiktajā klientu pieņemšanas laikā un kārtībā. Savukārt Valsts darba inspekcija klientus pieņems vienu reizi mēnesī klientu apkalpošanas centrā.

 No pašvaldības puses centrā strādās divi klientu apkalpošanas speciālisti, kuri apkalpos klientus jautājumos, kas saistīti ar pašvaldības kompetenci (pieņems iesniegumus, izsniegs atbildes, izziņas u.c. dokumentus, sniegs konsultācijas un informāciju), kā arī pieņems apmeklētājus iepriekš minēto valsts iestāžu kompetencē esošajos jautājumos laikā, kad šīs iestādes apmeklētājus nepieņem. Jāuzsver, ka pašvaldības klientu apkalpošanas speciālisti nesniegs valsts iestāžu pakalpojumus pilnībā, bet tikai tajā apmērā, cik katra no iestādēm deleģējusi.

  Apmeklētājiem klientu apkalpošanas centrā sniegs konsultatīvu un praktisku atbalstu portāla www.latvija.lv e-pakalpojumu lietošanā, darbā ar datoru, e-parakstu, e-adresi.

 Tāpat klientu apkalpošanas centra telpās būs risināmi visi ar dzīvesvietas deklarēšanu un nekustamā īpašuma nodokli saistītie jautājumi.

 No 2020. gada 1. janvāra centra telpās būs pieejami arī pašvaldības kases pakalpojumi, kur varēs norēķināties par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, samaksāt nodevas un nekustamā īpašuma nodokli.

 Ērtākai pakalpojumu saņemšanai ir ierīkota klientu plūsmas regulēšanas sistēma ar rindu mašīnu gan pašvaldības, gan valsts iestāžu pakalpojumiem.

 Klientu apkalpošanas centrā būs atsevišķa telpa, kurā apmeklētāji varēs tikties ar pašvaldības speciālistiem, lai risinātu interesējošos jautājumus un vajadzīgais speciālists nebūtu jāmeklē pa visu ēku. Tāpat centra telpās iedzīvotāju pieņemšanas varēs organizēt Alūksnes novada domes deputāti.

 Klientu apkalpošanas centra izveidei ir izlietots Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas piešķirtais finansējums 46 377,92 eiro un Alūksnes novada pašvaldības finansējums 65 579,40 eiro apmērā.

 

 

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content