Informācija par ceļu tīrīšanu ziemas sezonā Alūksnes novada pagastos

Alsviķu pagasts

Alsviķu pagasta pārvalde informē, ka pašvaldības autoceļus Alsviķu pagastā 2019./2020. gada ziemas sezonā tīrīs zemnieku saimniecība “Rīti”, VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Alūksnes ceļu rajons (kontakttālrunis – “Ziemas dienests” – 22016349), SIA “Robežnieki AK” (29278637) un SIA “ERGO LUKS” (t.28350487).

Pagasta iedzīvotāji ar jautājumiem, kas saistīti ar ceļu tīrīšanu ziemā, var griezties pie pagasta pārvaldes ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārziņa Aivara Logina, zvanot pa tālruni 26611353, vai zvanot uz pagasta pārvaldes tālruni 29143271 informācijas nodošanai.

Servitūta ceļu un privāto ceļu attīrīšanu no sniega pašvaldība nefinansē. Iedzīvotājiem, kuri vēlas saņemt pakalpojumu – ceļu attīrīšana no sniega – ir jāsazinās ar uzņēmēju, kas sniedz šādu pakalpojumu un jānoslēdz savstarpēja vienošanās.
Lūgums iedzīvotājiem – LAIKUS DOMĀT PAR CEĻU TĪRĪŠANU!

Ilzenes pagasts

Ilzenes pagasta pārvalde informē, ka Ilzenes pagasta teritorijā esošo pašvaldības autoceļu sniega tīrīšanas maršruti 2019./2020. gada ziemā prioritāra secībā, ņemot vērā skolēnu autobusa, piena savākšanas  maršrutus un ceļu uzturēšanas klases, būs šādi:

Siveci  – Darbnīcas, Darbnīcas –  Līvāni, Jaunzemi – Darbnīcas, Darbnīcas- Zvirgzdiņi, Stūrīši –  Grīvas, Jaunzemi –  Liepiņi, Mežslokas – Rogas, Āres – Tālā Dūre, Čonkas  – Paiķeni, Paiķeni – Mežvidi – Onti, Ezersokas – Muiža, Onti – Gravas.

Pašvaldības autoceļu sniega tīrīšanas pakalpojumus veiks zemnieku saimniecība “Mērupe”.

Piebraucamos ceļus uz individuālajām mājām tīrīs pēc pieteikuma par atsevišķu samaksu. Informāciju par pakalpojumu un cenu interesēties: zemnieku saimniecība “Mērupe”  28358152  (Māris Kazāks).

Jaunalūksnes pagasts

Jaunalūksnes pagasta pārvalde informē, ka pašvaldības autoceļus Jaunalūksnes pagastā, saskaņā ar iepirkuma rezultātiem, 2019./2020.gada ziemas periodā  attīrīs no sniega AS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Alūksnes ceļu rajons.

Lai iztīrītu ceļus uz privātmājām, pagasta  iedzīvotāji var interesēties arī pagasta pārvaldē, kuras darbinieki palīdzēs noorganizēt ceļa tīrīšanu (tālrunis 64354064 un 25447781).


Malienas pagasts

Malienas pagasta pārvalde informē, ka 2019./2020.gada ziemas periodā no sniega tiks attīrīti pašvaldībai piederošie ceļi:

V396-Jaunās mājas, Pamatskolas ceļš Nr.1, Pagasts-P41, Tomsona pagrieziens-Sebežnieki, Miezīša ceļa gals-Baltaissils, Ērmaņi-Kraukļi, Ponkulene-Sviestiņi, Kopmaņi-Pūriņi, Brenci-Sakvārne, Vējiņi-Šķeleci, Jaunstrički-Jaunšķiņķi, Kaķi-Lenkava, P41-Cūku komplekss, P41-Aizvēji, Ķūderi-Lauziņi, Ūbuļi-Aizkalnieši, Vecais kantoris-Mērnieki, Lekmaņi-Mērnieki, Gundegas-Pārslas, Pamatskolas ceļš Nr. 2.

Pašvaldības autoceļus no sniega attīrīs zemnieku saimniecība „CINGLERĪŠI”. Tālrunis: 26487833

Lai iztīrītu ceļus uz privātmājām, pagasta iedzīvotājiem individuāli jāvienojas ar uzņēmēju par ceļu attīrīšanu no sniega un samaksu par to. Malienas pagasta teritorijā ceļu tīrīšanas pakalpojumu sniedz:

  • SIA “RaviaS”, tālrunis: 29418242;
  • Z/S “Cinglerīši”, tālrunis: 26487833.

Veclaicenes pagasts

Veclaicenes pagasta pārvalde informē, ka 2018./2019. gada ziemas sezonā no sniega tiks attīrīti sekojoši pašvaldības valdījumā esošie autoceļi: Vidzemes šoseja – Romeškalns, Sauleskalns – Lauciņi, Krustiņi – Kūriņkalns, Druskas – Bajāri, Druskas – Kalnalielpūrāni, Ieviņas – Raudiņas, Korneti – Slokas, Ezerkrasti – Papardes, Papardes iela, Strautiņi – Renci, Meduskalns – Jaunvāveres, Mazais Baltiņš – Airītes, Reitnieki – Vosvas, Cīņas – Maskaļi, Dzintari – Cīņas, Akmentiņi – Vēzes (Gāzes mērīš. stac.), Intukalns – Cīruļi, Vidzemes šoseja – Liepas, Dzintari – Mišas, Paiķa stāvvieta – Dzintari, Bārdaskrogs – Paiķi, Avoti – Vidzemes šoseja, Ilgupes – Laursons, Krustiņi – Akmentiņi, Krustiņi – Rūpnieki.

Servitūta ceļu un privāto ceļu attīrīšanu no sniega pašvaldība nefinansē, ceļu īpašniekiem, kuri vēlas saņemt pakalpojumu – ceļu attīrīšana no sniega – ir jāsazinās ar uzņēmēju, kas sniedz šādu pakalpojumu un jānoslēdz savstarpēja vienošanās.

Veclaicenes pagastā esošos pašvaldības ceļus, saskaņā ar iepirkumu, no sniega attīrīs individuālā darba veicējs Andris Bēters tālrunis: 26141345 un Ziemera pagasta R. Nikolajeva zemnieka saimniecība “Melnacene”, tālrunis: 28600338. Nepieciešamības gadījumā aicinām pagasta iedzīvotājus griezties Veclaicenes pagasta pārvaldē, kuras darbinieki palīdzēs noorganizēt ceļu tīrīšanu (tālrunis: 28381507 vai 64329018).

Zeltiņu pagasts

Zeltiņu pagasta pārvalde informē, ka pašvaldības autoceļus Zeltiņu pagastā tīrām ar pagasta pārvaldes traktoru mašīnu-iekrāvēju B-MI.

Autoceļi tiek tīrīti šādā secībā: Zeltiņi – Zemītes, Krastiņi – Krūmiņi, Aptieka – Ieviņas, Lejnieki – Lielpaldi, Ieviņas – Laimiņas, Rožukalns – Ziemeļi, Pumpuri – Skola, Grēveles – Ciemgaļi.

Pārējie pašvaldības autoceļi netiek tīrīti katru dienu. Tīrīšanas nepieciešamību izvērtē pagasta ceļu meistars Didzis Zaķis.

Par ceļu tīrīšanu iedzīvotāji var zvanīt ceļu meistaram Didzim Zaķim pa tālruni 26335750 (LMT).

Gadījumā, ja sniega daudzums ir tāds, ka ar pagasta pārvaldes traktoru nevar iztīrīt, sniegu tīra AS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Alūksnes ceļu rajons.

Ziemera pagasts

Ziemera pagasta pārvalde informē, ka 2019./2020. gada ziemas sezonā no sniega tiks attīrīti sekojoši pašvaldībai piederošie autoceļi: Māriņkalns-Karva, Māriņkalns, Tautas nama ceļš, Māriņkalna apvedceļš, Vistaskalns-Svārupi, Pagastmājas ceļš, 1.pamatskolas ceļš, 2.pamatskolas ceļš, Parka iela, Nākotnes iela, Nākotnes 1 iela, Jakumi-Pušpuri, Ratenieki-Tāleši, Jaunzemi-Odiņi, Sauleskalns-Anti, Šļukums-Māriņkalns, Stūrīši-Elisi, Stāmeri-Liepkāji, Rijukalns-Vengerski, Pamatskola-Priedulejas, Pamatskola-Metumi, Šļukums-Māriņkalns, Šļukums-Jāņkalni-Ignašas, Priedulejas-Maltavnieki, Indrāni-Šķersti, Ziemeri-Murati, Ziemeri-Šļukums, Birži-Bleteskalns, Atvases-Ziemeļnieki, Stūrīši-Ziemeri, Veclaicenes robeža-Ērņi.

Minētie autoceļi  tiks tīrīti prioritārā secībā, sākot ar tiem, pa kuriem tiek veikti skolēnu pārvadājumi un kursē piena savākšanas transports.

Pašvaldības autoceļus no sniega attīrīs Ziemera pagasta R. Nikolajeva zemnieka saimniecība „Melnacene”, tālrunis: 28600338. Nepieciešamības gadījumā aicinām iedzīvotājus griezties Ziemera pagasta pārvaldē, kuras darbinieki palīdzēs noorganizēt ceļu tīrīšanu (tālrunis: 29379590 vai 64381119)

Lai iztīrītu ceļus uz privātmājām, pagasta iedzīvotājiem individuāli jāvienojas ar uzņēmēju par ceļu attīrīšanu no sniega un samaksu par to. Ziemera pagasta teritorijā ceļu tīrīšanas pakalpojumu sniedz: Ziemera pagasta R. Nikolajeva zemnieka saimniecība „Melnacene”, tālrunis: 28600338

Skip to content