Izaicinājums kubā noslēdzies - Alūksnes novads

Izaicinājums kubā noslēdzies

Alūksnes Bērnu un jauniešu centra neformālā grupa “10 kW radošo citronu” no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim realizēja projektu “Izaicinājums kubā”.

Projekta mērķis bija veicināt jauniešu iesaisti vietējai sabiedrībai aktuālu jautājumu risināšanā, izmantojot neformālās izglītības metodes, attīstot iniciatīvu, uzņēmību un radošo domāšanu. Jauniešu grupa vēlējās lauzt stereotipus un barjeras, kas pastāv starp jauniešiem, pašvaldības un aktīvās sabiedrības pārstāvjiem, palīdzēt viņiem atrast komunikācijas ceļus, kas ļautu kopīgi realizēt vietējai sabiedrībai aktuālas idejas. Kā projekta noslēguma pasākumā atzina projekta aktivitātēs iesaistītie dalībnieki, tas jauniešiem izdevās.

Galvenās aktivitātes projekta ietvaros bija erudīcijas spēles “Izaicinājums kubā” organizēšana septiņās Alūksnes novada vietās- Pededzē, Jaunlaicenē, Ilzenē, Jaunannā, Liepnā, Alsviķos un Alūksnē.

Katrā spēlē piedalījās trīs komandas, kas pārstāvēja dažādas sabiedrības grupas – jauniešus, pašvaldības un aktīvās sabiedrības pārstāvjus. Katras spēles noslēgumā dalībniekiem tiks dots vēl viens uzdevums – visiem kopā paveikt kādu labo darbu, vai mesties jaunā izaicinājumā, kas svarīgs vietājai kopienai.

Projekta noslēguma pasākumā tikās spēlēs iesaistītie dalībnieki, lai prezentētu paveiktos izaicinājumus un novērtētu ieguvumus no projekta realizācijas.

Realizējot vietējo izaicinājumu, Pededzē tika sarīkoti divi, dažāda rakstura līdz šim pagastā nebijuši pasākumi, kuros iesaistījās 50 visu vecumu iedzīvotāji. Viens no tiem bija retro stila diskotēka, kas vienoja dažādu paaudžu iedzīvotājus un otrs- nūjošanas nodarbība, kas ļāva Pededzes iedzīvotājiem pirmo reizi piedalīties nūjošanas nodarbībā treneres vadībā.

Liepnas pagasta izaicinājums bija vingrošanas nodarbības “Dzīvo Liepnā un kusties”, kas turpinās joprojām. Projekta dalībnieki no Liepnas atzīst, ka ir īsteni savas pagasta, novada un valsts patrioti un projekts ļāva visām trīs projektā iesaistītajām sabiedrības grupām atrast ceļu vienai pie otras.

Ilzeniešu izaicinājums bija amatu un sporta diena Ilzenē, kuru daļa spēles dalībnieku organizēja, daļa piedalījās un visādi citādi aktīvi atbalstīja. Viņi atzīst, ka ir gatavi jauniem izaicinājumiem.

Jaunannas pagasta vietējais izaicnājums tika realizēts Mārtiņdienā. Lai atjaunotu senču tradīcijas, projektā iesaistītie dalībnieki devās ķekatu gājienā pa pagsta sētām- dejoja, dziedāja, spēlēja spēles kopā ar pagasta iedzīvotājiem. Jaunannieši vēlas arī turpmāk kopīgi svinēt latviešu gadskārtu svētkus.

Alsviķu un Alūksnes spēļu dalībnieki savu vietējo izaicinājumu īstenoja dzīvnieku patversmē “Astes un ūsas”. Uz patversmi viņi devās ar dāvanām mazajiem draugiem, palīdzēja patversmes darbiniekiem malkas sagatavošanā ziemai un veda suņus pastaigās. Alviķu spēles dalībnieki patversmes apmeklēšanas un dāvanu sagādāšanas procesā bija iesaistījuši arī pagasta iedzīvotājus un Strautiņu pamatskolas audzēkņus.

Jaunlaicenes pagasta aizaicinājums bija “Kad es varu, tad es daru”. Tas bija jaunlaiceniešu saliedēšanas pasākums caur prātu, veiklību un jautrību jeb kam nav 100, tas var. Pasākuma dalībnieki pārbaudījas savas spējas adīšanā, bizes pīšanā, pogu šūšanā, dzērveņu šķirošanā jeb redzes asināšanā, ābolu mizošanā jeb mērķtiecībā, līdzsvara noturēšanā, precizinātē un citās aktivitātēs. Viņi ir priecīgi, ka izaicinājums izdevās un gatavi darboties tālāk.

Apkopojot projekta aktivitātēs iesaistīto dalībnieku anketas, varam secināt, ka vietējo izaicinājumu realizēšana veicinājusi jauniešu, aktīvās sabiedrības un pašvaldības pārstāvju sadarbību.

Projekta noslēguma pasākumā dalībnieki atzina, ka piedaloties projektā, tika nojaukta barjera starp jauniešiem un pašvaldību, un ka notikusi paaudžu pieredzes apmaiņa, viens otru sākuši novērtēt. Projekts ir bijis kā motivācija sadarboties ne tikai savā pagastā, bet arī ārpus tā un turpmāk veidot pasākumus, iesaistot jauniešus.

Dalība projektā ir devusi iespēju būt kopā neformālā vidē. Projekts ir nostiprinājis pārliecību par sadarbību, radījis jaunus kontaktus un motivāciju organizēt pasākumus, rīkoties savā  apdzīvotajā vietā.

Projekta rezultātā vietējā  sabiedrība ir kļuvusi saliedētāka, daloties pieredzē, atdzīvinot tradīcijas un pārvarot bailes. Projekts tajā iesaistītajiem dalībniekiem ir devis iespēju  lietderīgi pavadīt laiku ārpus mājas, iegūstot pozitīvas emocijas, motivāciju, pašpārliecinātību, kopības sajūtu, jaunus draugus un iespēju piedalīties netradicionālas aktivitātes.

Projektā iesaistītajiem dalībniekiem noslēguma pasākuma laikā radās konkrētas idejas, ko kopīgi vēlētos īstenot nākotnē – labo darbu aktivitātes, kopīgi atpūtas vakari, daudzveidīgu  aktivitāšu organizēšana dažādu paaudžu sabiedrībā, puķu dobes izveidošana pie Jaunlaicenes bibliotēkas.

Mēs, projekta darba grupa un brīvprātīgie, esam gatavi jauniem izaicinājumiem!

Projekts “Izaicinājums kubā” tika finansēts ar Eiropas Komisijas programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

 

Līga Puzule,
projekta “Izainājums kubā” atbildīgā par kominukācijas jautājumiem

Skip to content