Pieņems dokumentus pierobežas satiksmes atļauju noformēšanai - Alūksnes novads

Pieņems dokumentus pierobežas satiksmes atļauju noformēšanai

Valsts robežsardze informējusi Alūksnes novada pašvaldību, ka no 20. janvāra tie novada iedzīvotāji, kuri pašvaldībā iesnieguši pieteikumu vietējās pierobežas satiksmes atļaujas noformēšanai, varēs iesniegt dokumentus attiecīgajās Krievijas Federācijas institūcijās.

 Iedzīvotāji, kuri iepriekšējā periodā ir izteikuši vēlēšanos saņemt vietējās pierobežas satiksmes atļauju, tālākai atļaujas noformēšanai aicināti ierasties Krievijas vēstniecības Konsulārajā nodaļā Rīgā vai ģenerālkonsulātā Daugavpilī. Dokumentus pieņem personīgi no sarakstos iekļautajiem Latvijas pierobežas iedzīvotājiem, kā arī no viņu tuviem radiniekiem.

Pašvaldība reizi mēnesī aktualizē to iedzīvotāju sarakstu, kas atbilstoši nosacījumiem, var pieteikties minētās atļaujas saņemšanai un ir izteikuši šādu vēlmi. Nākamais datums, līdz kuram var pieteikties atļaujas saņemšanai, ir šī gada 20. marts.

Pieteikties vietējās pierobežas satiksmes atļaujai iespējams gan Alūksnes novada pagastu pārvaldēs, gan Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Dārza ielā 11, Alūksnē, 1. stāvā pie pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas amatpersonas Ināras Kapulinskas (tālruņi informācijai – 64381497 vai 25778897).

Atgādinām, ka Latvijas un Krievijas valdību vienošanās par abu valstu pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu nosaka, ka atļaujas saņemšanai var pieteikties cilvēki, kuri dzīvo abu valstu pašvaldību teritorijā, kas piekļaujas robežai un atrodas ne tālāk kā 30 km no tās. Ja daļa šādas teritorijas atrodas 30 līdz 50 km attālumā no robežas, tad arī to uzskata par pierobežu. Līdz ar to Alūksnes novadā tas attiecas uz Alūksnes pilsētu, Alsviķu, Annas, Jaunalūksnes, Jaunannas, Jaunlaicenes, Liepnas, Malienas, Mālupes, Mārkalnes, Pededzes, Veclaicenes un Ziemera pagastiem.

Vietējās pierobežas satiksmes atļaujas var izsniegt personām, kas pastāvīgi un likumīgi dzīvo abu valstu pierobežas teritorijās ne mazāk kā 3 gadus, viņu laulātajiem, nepilngadīgajiem bērniem un personām, kas atrodas to aizbildnībā vai apgādībā neatkarīgi no pierobežas teritorijā nodzīvotā laika. Šīs atļaujas dod iespēju ieceļot un uzturēties otras valsts pierobežas teritorijā līdz 90 dienām 180 dienu laikā.

Jāuzsver gan, ka pamatojums pierobežas teritoriju iedzīvotāju iekļaušanai sarakstos ir tikai konkrētos gadījumos, piemēram, ja nekustamais īpašums atrodas pierobežas teritorijā, jāapmeklē radinieki vai radinieku apbedījumu vietas, medicīniskās palīdzības saņemšanai, dalībai kultūras, izglītības vai sporta pasākumos, ko regulāri rīko pušu valsts pārvaldes iestādes un institūcijas, vai to organizēšanai, dalībai reliģiskos rituālos, kā arī regulāru kontaktu īstenošanai saimnieciskās darbības jomā.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content