Tautsaimniecības komitejas 20.01.2020. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Tautsaimniecības komitejas 20.01.2020. sēdes darba kārtība

20.01.2020., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā
zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:

  1. Par izmaiņām pašvaldības iznomājamo un atsavināmo nekustamo īpašumu sarakstā.
  2. Par atmežošanas atļauju lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai mežā īpašumā “Ceriņi”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā.
  3. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2015. gada 29. janvāra noteikumos Nr. 1/2015 “Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu fonda pārvaldīšanas kārtība”.
  4. Par Ceļu un ielu fonda vidējā (triju gadu) termiņa plāna – 2022. gadam apstiprināšanu.
  5. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 22.11.2018. noteikumos Nr. 6/2018 “Kārtība, kādā tiek organizēts pašvaldības nekustamo īpašumu iznomāšanas vai atsavināšanas process”.
  6. Par Alūksnes novada pašvaldības Arhīva nolikuma apstiprināšanu.
  7. Par Alūksnes novada pašvaldības Arhīva ekspertu komisijas nolikuma apstiprināšanu.
  8. Par noteikumu Nr. _/2020 “Par Alūksnes novada pašvaldības kapitāla daļu pārvaldību” apstiprināšanu.
  9. Par Veclaicenes pagasta pārvaldes vadītāju.
Skip to content