Apstiprināts Alūksnes novada 2020. gada budžets

Alūksnes novada dome 28. janvāra sēdē apstiprināja pašvaldības 2020. gada budžetu 25,1 miljona EUR apmērā.

Pamatbudžetu veido ieņēmumi 18,2 miljoni EUR, aizdevumi 1,7 miljoni EUR, kā arī atlikums uz gada sākumu 5,2 miljoni EUR.

Par šī gada budžeta prioritārajām jomām ir noteikts:

1) nodrošināt pilnveidota mācību satura un pieejas ieviešanu vispārizglītojošās izglītības iestādēs no 2020. gada 1. septembra,

 2) Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto infrastruktūras projektu īstenošana sociālās, izglītības un uzņēmējdarbības jomās.

Aicinām ar Alūksnes novada 2020. gada budžetu iepazīties ŠEIT.