Aicina uz starpnovadu vokālo ansambļu skati Alūksnē - Alūksnes novads

Aicina uz starpnovadu vokālo ansambļu skati Alūksnē

Alūksnes Kultūras centra Mazajā zālē 1. martā tiksies Alūksnes un Apes novadu vokālie ansambļi, lai parādītu savu muzikālo sniegumu skatē. Skates dalībnieku vidū būs gan sieviešu, vīru un jauniešu, gan jauktie un senioru ansambļi. Labākie senioru vokālie kolektīvi tiks virzīti uz Latvijas senioru vokālo ansambļu konkursu, kas notiks 26. aprīlī.

Skati laipni aicināti apmeklēt klausītāji, apmeklējums būs bez maksas, vien jāņem vērā, ka Mazajā zālē vietu skaits būs ierobežots. Pulksten 13.00 skati iesāks senioru, vīru un jauktie vokālie ansambļi, savukārt pēc tam, ap pulksten 15.40, dziedās jauniešu un sieviešu vokālie ansambļi.

Skatē piedalīsies četri senioru ansambļi – Mārkalnes pagasta senioru vokālais ansamblis “Akava“, Veclaicenes jauktais senioru vokālais ansamblis, Trapenes kultūras nama senioru vokālais ansamblis “Atmoda”, Apes tautas nama senioru vokālais ansamblis “Dziesmas mūžs”, trīs vīru ansambļi – Veclaicenes vīru vokālais ansamblis, Trapenes kultūras nama vīru vokālais ansamblis “Runči” un Gaujienas pagasta vīru vokālais ansamblis.

Vislielākais kolektīvu skaits – astoņi – būs sieviešu ansambļu grupā: piedalīsies Alsviķu pagasta sieviešu vokālais ansamblis “Canticum”, Veclaicenes sieviešu vokālais ansamblis, Liepnas pagasta sieviešu vokālais ansamblis “Noskaņa”, Ziemera pagasta sieviešu vokālais ansamblis “Pierla”, Apes tautas nama sieviešu vokālais ansamblis, Gaujienas pagasta sieviešu vokālais ansamblis, Trapenes kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis “Noktirne” un Virešu saieta nama sieviešu vokālais ansamblis “Koķete”.

Jaukto vokālo ansambļu grupā četri kolektīvi – Annas pagasta jauktais vokālais ansamblis “Tik un tā”, Malienas tautas nama jauktais vokālais ansamblis “Kvanto”, Veclaicenes jauktais vokālais ansamblis un Trapenes kultūras nama jauktais vokālais ansamblis “Sonets”.

Vokālo ansambļu skatē piedalīsies arī Pededzes folkloras kopa “Labā oma” un Jaunannas Tautas nama jauniešu vokālais ansamblis “Mūza”.

Katrs muzikālais kolektīvs skatē izpildīs divas dziesmas, no kurām vismaz viena jāizpilda bez pavadījuma. Atbilstoši iegūtajam punktu skaitam ansambļi saņems kvalitātes pakāpi, ko apliecinās skates rīkotāja izsniegts diploms.

Sagatavoja: Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content