Traktortehnikas ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas

Apskates laiki un vietas Alūksnes un Apes novados 2020. gadā

 

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei. Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei. No 2017. gada 1. jūlija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem var norēķināties TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu. Tālrunis: 25748191 vai www.vtua.gov.lv      

Novads Apdzīvotas vietas nosaukums Datums Laiks Datums Laiks Datums Laiks Vietas adrese
Apes Ape 01.04. 11:00 06.05. 11:00 01.06. 11:00 Skolas iela 4 (centrs)
Kalpaki     06.05. 13:30     “Kalpaki”  (Latvijas autoceļu uzturētājs)
Vireši 01.04. 13:00 07.05. 11:00     “Vecvireši” (Pie pagastnama)
Vidaga 01.04. 14:30 07.05. 12:00     “Ezerkrasti” (pie darbnīcām)
Trapene 02.04. 11:00 07.05. 14:00 01.06. 13:00 “Centra darbnīca” (pie darbnīcām)
Gaujiena 06.04. 11:00 11.05. 11:00 01.06. 15:30 “Darbnīcas” (pie darbnīcām)
Alūksnes Alsviķi 06.04. 15:30 11.05. 15:30 03.06. 11:00 “Stūri 2” (pie Alsviķu profesionālās skolas)
Strautiņi 08.04. 11:00 13.05. 11:00     “Strautiņu administratīvā ēka” (pie vecā kantora)
Zeltiņi 08.04. 12:30 13.05. 12:00 03.06. 12:30 “Darbnīcas” (pie darbnīcām)
Ilzene 08.04. 14:00 13.05. 13:30     “Sprigulītis” (pie darbnīcām)
Liepna 09.04. 11:00 14.05. 11:00 04.06. 11:00 “Mehāniskās darbnīcas” (pie darbnīcām)
Sofikalns 09.04. 15:00         “Sofikalns 1” (pie Alodzenes un Purmalas krustojuma)
Beja     14.05. 14:00     “Teikas 1” (Beja)
Mālupe 15.04. 11:00 18.05. 11:00     “Sturīši” (aiz pieturas laukumā)
Maliena 15.04. 13:00 18.05. 13:30 04.06. 13:00 “Maks” (pie pagastmājas)
Kalncempji     20.05. 11:00 08.06. 11:00 “Cempji 2” (pie pagastnama)
Anna     20.05. 13:00 08.06. 13:00 “Vārpas” (teritorijā)
Jaunanna 16.04. 11:00         “Zaļumnieki” (pie kaltēm)
Ziemeri 20.04. 11:00     10.06. 11:00 “Atvases” (pie ziemera bijušā veikala)
Veclaicene 20.04. 13:00 21.05. 11:00     “Veclaicenes pagasta pārvalde” (Korneti)
Jaunlaicene 22.04. 11:00 21.05. 14:00 10.06. 14:00 “Līgotņi 1” (pie Jaunlaicenes tautas nama)
Māriņkalns 22.04. 15:30         “Krustceles” (pie Ziemeru tautas nama)
Kolberģis 23.04. 10:40 25.05. 10:40     “Zīles” (pie pagastnama)
Mārkalne 23.04. 12:00 25.05. 12:00     “Pagastmāja” (pie pagastnama)
Stuborova 23.04. 14:00 25.05. 13:30     “Senatnes koks” (Stuborova)
Zaiceva 27.04. 11:00 27.05. 11:00 11.06. 11:00 “Darbnīcas“ (Zaiceva)