Jauns licencētās makšķerēšanas nolikums Alūksnes ezeram būs spēkā no 1.maija - Alūksnes novads

Jauns licencētās makšķerēšanas nolikums Alūksnes ezeram būs spēkā no 1.maija

Alūksnes novada dome ir apstiprinājusi jaunus saistošos noteikumus – nolikumu par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā.

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek organizēta licencētā makšķerēšana Alūksnes ezerā. Tajos norādīti papildu noteikumi makšķerēšanai Alūksnes ezerā, licenču veidi, to maksa un licenču cenu atlaižu piemērošana, licenču noformējums, to realizācija un iegūto līdzekļu izlietojums, lomu uzskaite, licencētās makšķerēšanas organizatora – pašvaldības aģentūras “ALJA” sniegtie pakalpojumi un pienākumi, vides un dabas resursu aizsardzības prasības un licencētās makšķerēšanas prasību ievērošanas kontrole.     

Jaunais nolikums būs spēkā no šī gada 1. maija (ne 2. aprīļa kā norādīts pie publicētā nolikuma “Alūksnes Novada Vēstu” 1. aprīļa numurā) uz desmit gadiem – līdz 2030. gada 30. aprīlim. Līdz ar jaunā nolikuma spēkā stāšanos 1. maijā spēku zaudēs iepriekšējais licencētās makšķerēšanas nolikums.

Ar jauno licencētās makšķerēšanas nolikumu var iepazīties ŠEIT.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Alvita GRĪVNIEKA foto

Skip to content