KAD PAVASARIM DURVIS VAĻĀ… - Alūksnes novads

KAD PAVASARIM DURVIS VAĻĀ…

Pavasaris pilnā plaukumā, un varam atskatīties, kas šajā laikā ir noritējis 4.grupā.

Martā izjutām pirmās pavasara pazīmes caur tēmas “Ap mani pavasaris!” izzināšanu. Runājām, sajutām un izbaudījām  patīkamās emocijas, kas saistās ar pavasara iestāšanos  caur literārajiem un mākslas darbiem, dabas vērojumiem,  eksperimentiem, radošajiem darbiem. Pastaigu laikā iepazinām dažādas ūdens krātuves, to iemītniekus, tuvumā augošos augus. Ņēmām ūdens paraugus, tos pētījām, salīdzinājām, izveidojām izpētes tabulu. Attālinātās apmācības laikā iepazinām bebru dzīves īpatnības, kopā ar vecākiem vērojot  bebru veiktos postījumus.

Jau martā iesākām sēklu sēšanas darbus, ko aktīvi turpinājām aprīļa mēnesī, saistot ar tēmu “Daba un veselība”.  Tuvāku izpēti un sēklu apskati veicām ar paprikas, tomātu un ķirbju sēklām, izveidojot aprakstus par šiem augiem, to augšanas apstākļiem, kopšanu.

Piedalījāmies Lielo Augu Medību rīkotajā konkursā, iesūtot darbus “Lielākais Latvijas grauzējs – bebrs” un “ Kā izaugi, tu, ķirbīti?”

Maijā, runājot par tēmu “ Es un mana ģimene” , pārrunājam par ģimenes locekļiem, kopīgajiem ģimenes darbiem, aktivitātēm, vērojam apkārtējo vidi un rodam iespēju radoši izpausties mākslinieciskajā darbībā.

Protams, šis bija laiks, kad lielākā daļa bērnu ārkārtas situācijā nepameklēja iestādi un kopā ar vecākiem darbojās attālināti, veicot skolotāju dotos uzdevumus. Mūs priecē vecāku atsaucība, sniedzot atgriezenisko saiti par paveikto. Saņēmām gan foto, gan video , gan atsaucīgus vārdus, apsveikumus, veikto darbu aprakstus. Secinājām, ka vecāki ar bērniem labprātāk  veic ļoti vienkāršus uzdevumus, kas neprasa sevišķu piepūli, īpašu gatavošanos. Kā ļoti pozitīvu piemēru varam minēt 12 dienu izaicinājumu “KOPĀ MĒS VARAM!”, kur katru dienu bija jāveic pavisam vienkāršs uzdevums ar kādu no izaicinājuma burtiem! Bija patīkami saņemt tik daudz interesantu un aizraujošu foto! Paldies vecākiem par lielo ieguldījumu, sapratni, uzmundrinošiem vārdiem un atsaucību šajā ārkārtas situācijas laikā.

Patreiz nākamie skolnieki uzsākuši apmācību procesu klātienē un gatavojas nākamajam posmam – skolai. Liels paldies sakāms iestādes administrācijai, tehniskajiem darbiniekiem, sporta, mūzikas skolotājām, logopēdēm, kas visu šo mācību gadu bija kopā ar mūsu  4. grupu  un atbalstīja  idejas, saskatīja panākumus, pilnveidoja prasmes, iemaņas visām mācību jomām.

Jauku, radošu, saulainu, emocijām, pārsteigumiem un notikumiem pārpilnu   vasaru!

 

Sagatavoja: 4. grupas skolotājas Lusine PETROSJANA – GOLUBEVA, Ilze HOLLA

Skip to content