PALĪDZI MAN TO IZDARĪT PAŠAM! - Alūksnes novads

PALĪDZI MAN TO IZDARĪT PAŠAM!

3.grupas kolektīva darbības pamatprincips, strādājot jaunajā kompetenču izglītības modelī – Palīdzam izdarīt pašam.

Mūsu pārliecība ir, ka bērns var daudz, ja vien pieaugušais viņam sniedz šādu iespēju un rada pielāgotu vidi (ne tikai bērnudārzā, bet arī mājās).

Darbs grupā BALSTĀS UZ DIVIEM PAMATPRINCIPIEM:

  • Bērni paši rada savas zināšanas no pieredzes, ko gūst, izjūtot un darbojoties.
  • Skolotājas veicina bērnu izaugsmi un attīstību, balstoties uz bērnu interesēm, vajadzībām un stiprajām pusēm.

REZULTĀTS: Laimīgi bērni, kuri spēj mācīties.

  • MŪSU GRUPA IR KĀ LABORATORIJA, KUR BĒRNI EKSPERIMENTĒ, IEJŪTOTIES PĒTNIEKU, MĀKSLINIEKU, DRAUGU UN ZINĀTNIEKU LOMĀS.

Bērni šādā grupā: daudz kustas, visu izpēta, darbojas patstāvīgi, izvēlas, aktīvi spēlējas, izmanto dažādus materiālus, strādā kopā, rūpējas cits par citu, uzņemas atbildību.

Viena no lielākajām veiksmēm šogad mums bija grupas komandas izveidošanās un sadarbība ar bērnu vecākiem.

Plānojot mācību darbu rudenī sapratām, ka bērnu vecāku iesaistīšana grupas darbā ir ļoti būtiska sastāvdaļa, strādājot kompetenču izglītībā. Iecerējām aktīvas un radošas nodarbības un pasākumu  ciklu kopā ar ģimenēm visam mācību gadam. Uzsākot darbu zinājām, ka svarīgi ir informēt ģimenes par bērnudārza programmas mērķiem, uzdevumiem un sagaidāmajiem rezultātiem.

Mums kopā izdevās:

  • Saliedēšanas pasākums.
  • Rotājumu gatavošana grupai.
  • Ziemassvētku tirdziņš.
  • Vecāku līdzdalība ikdienā.
  • Individuālās pārrunas par bērna attīstību.

Pēc aktivitātēm kopā ar vecākiem visi bērni bija ļoti lepni un priecīgi satraukti par paveikto un vēlējās darboties kopā arvien biežāk. Arī vecāku sejās redzējām smaidus un gandarījumu.

Darbojoties kopā ar bērnu gan pasākuma laikā, gan grupiņā, vecāki uzzina par to, kā bērni sadarbojas ikdienā bērnudārzā. Bērni parāda jau apgūtās prasmes un iemaņas praktiskajā darbībā.

Dzīves ieviesto pārmaiņu pēc daudzas ieceres vēl gaida savu kārtu. Paldies vecākiem par to, ka viņi darbojas ar bērniem arī attālināti.

Novērtējot vecāku un citu ģimenes locekļu devumu, varam teikt vislielāko paldies par sadarbību un ceram, ka šogad, tas, ko izdarījām kopā, mūs saliedēja kā komandu. Cerot nākamgad uz jaunām uzvarām!

Sagatavoja: 3.grupas skolotājas: Anita ŠNEIDERE un Sintija PUŠPURE

Skip to content