Valstī mīkstina vairākus COVID-19 sakarā noteiktos ierobežojumus - Alūksnes novads

Valstī mīkstina vairākus COVID-19 sakarā noteiktos ierobežojumus

–    No 1. jūnija atļauti klātienes valsts pārbaudījumi, tai skaitā profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, un iestājpārbaudījumu norise
–    No 1. jūnija atļauts rīkot sporta treniņus, ja sportisti ir Latvijas pieaugušo izlases, Latvijas Olimpiskās vienības vai Latvijas Paralimpiskās vienības dalībnieki, kā arī tādu komandu sporta spēļu augstāko līgu komandu dalībnieki, kuri veic no rakstveida līguma izrietošus sportista pienākumus. Minētais izņēmums neattiecas uz cīņu sporta veidu sportistiem
–    No 1. jūnija būs arī atļauta bērnu nometņu norise
–  No 1. jūnija atļautas profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un pieaugušo neformālās izglītības programmu mācības klātienē
–  No 1. jūnija būs atļauta amatiermākslas kolektīvu darbība un mēģinājumi iekštelpās un ārtelpās. Amatiermākslas kolektīvu mēģinājumi nedrīkstēs būt ilgāki par trīs stundām, starp dalībniekiem būs jāievēro divu līdz trīs metru distance
–    No 29. maija ārstniecības iestādes, papildus esošajiem ārstniecības pakalpojumiem, varēs nodrošināt arī visus dienas stacionārā sniegtos plānveida veselības aprūpes pakalpojumus
–    No 3. jūnija atjaunos visus veselības aprūpes pakalpojumus
No 1. jūnija mīkstinās ierobežojumus klātienes izglītības, sporta treniņu un amatiermākslas jomās

No 1. jūnija mīkstinās ierobežojumus klātienes izglītības, sporta treniņu un amatiermākslas jomās, paredz ceturtdien, 21. maijā, valdības ārkārtas sēdē papildinātais rīkojums par ārkārtējās situācijas izsludināšanu.

Ministru kabinets lēma atļaut rīkot sporta treniņus, ja sportisti ir Latvijas pieaugušo izlases, Latvijas Olimpiskās vienības vai Latvijas Paralimpiskās vienības dalībnieki, kā arī tādu komandu sporta spēļu augstāko līgu komandu dalībnieki, kuri veic no rakstveida līguma izrietošus sportista pienākumus. Minētais izņēmums neattiecas uz cīņu sporta veidu sportistiem.
Vienlaikus uz šīs jomas pārstāvjiem neattieksies prasība par divu metru distances ievērošanu.
Kā aģentūrai LETA pastāstīja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Sporta departamenta direktors Edgars Severs, joprojām būs jāievēro visi tie paši nosacījumi, kas pašlaik, tikai no 1.jūnija valdības rīkojumā noteiktās sportistu grupas treniņu laikā, bet ne ārpus tiem, tajā skaitā, arī ne dušās un ģērbtuvēs, varēs neievērot divu metru distanci, kas ļaus aizvadīt sporta veida specifikai atbilstošu pilnvērtīgu sporta treniņu.

Cīņas sporta veidu izlašu sportistiem sporta veida specifikas dēļ, jo tajos ir nepārtraukta personu atrašanās tuvāk par diviem metriem, turklāt pilnīgs kontakts ir daudz biežāks un ilgāku laiku, arī pēc 1.jūnija būs jāievēro divu metru distance, uzsvēra Severs.
Tāpat no 1.jūnija būs atļauti klātienes valsts pārbaudījumi, tai skaitā profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, un iestājpārbaudījumu norise izglītības iestādē izglītojamiem izglītības ieguvei pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē, tai skaitā profesionālās ievirzes izglītības programmās

No 1.jūnija būs arī atļauts klātienes valsts pārbaudījums, tai skaitā profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, norise augstākās izglītības iestādē izglītojamiem izglītības ieguvei augstākās izglītības pakāpē, ja to nav iespējams veikt attālināti.
No 1.jūnija būs arī atļauta bērnu nometņu norise. IZM Komunikācijas nodaļā norādīja, – tā kā nometnes mēdz būt ļoti dažādas – sākot no interešu izglītības un beidzot ar piedzīvojumu un sporta nometnēm, kā arī to formāti mēdz būt dažādi – dienas vai diennakts, – ir sagatavotas nometņu rīkošanas vadlīnijas, kuras tiks nodotas nometņu organizatoriem. Par interešu izglītības nometnēm papildu informāciju varēs saņemt Valsts izglītības satura centra Neformālās izglītības departamentā, par sporta nometnēm – IZM Sporta depatamentā.
No jūnija būs arī atļauta profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un pieaugušo neformālās izglītības programmu mācības klātienē, tāpat būs atļautas interešu izglītības programmu mācības klātienē.
No 1.jūnija būs arī atļauts rīkot amatiermākslas kolektīvu darbība un mēģinājumi iekštelpās un ārtelpās, ievērojot kultūras ministra noteikto kārtību un noteiktos sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus. Šī prasība attieksies uz koriem, deju kolektīviem, pūtēju orķestriem, kokļu mūzikas ansambļiem, vokālajiem ansambļiem, amatierteātriem, folkloras kopām, etnogrāfiskajiem ansambļiem, tautas mūzikas grupām (kapelas), tautas lietišķās mākslas studijām vai pulciņiem u. c. amatiermākslas kolektīviem atbilstoši dibinātāja noteiktajiem nosacījumiem.

Amatiermākslas kolektīvu mēģinājumi nedrīkstēs būt ilgāki par trīs stundām, starp dalībniekiem būs jāievēro divu līdz trīs metru distance

Amatiermākslas kolektīvu mēģinājumi nedrīkstēs būt ilgāki par trīs stundām, starp dalībniekiem būs jāievēro divu līdz trīs metru distance, paredz Latvijas Nacionālā kultūras centra (LNKC), Latvijas Kultūras darbinieku biedrības un Dziesmusvētku biedrības izstrādātais sanitārā protokola projekts.
Amatiermākslas kolektīva dibinātājs – pašvaldības un dibinātājs, kas nav pašvaldība -, vai tā deleģēta institūcija amatiermākslas kolektīvu, tautas lietišķās mākslas studija vai pulciņš un citi amatiermākslas kolektīvi, atbilstoši dibinātāja noteiktajam, darbības un mēģinājumu procesu nodrošina, ievērojot vairākus nosacījumus.
Sanitārā protokola projektā darbs pie video un audio ierakstu veidošanas, video un audio nodrošinājums tiešsaistē, treniņnodarbības, kā arī darbs individuāli ir pielīdzināmas mēģinājumam. Savukārt ar amatiermākslas kolektīvu tiek saprasts koris, deju kolektīvs, pūtēju orķestris, kokļu mūzikas ansamblis, vokālais ansamblis, amatierteātris, folkloras kopa, etnogrāfiskais ansamblis, tautas mūzikas grupa un kapela.
Protokola projektā paredzēts, ka netiek pieļauta personu ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm klātbūtne. Dibinātājam ir tiesības personām ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm liegt piedalīties mēģinājumā un aicināt atstāt mēģinājuma vietu, rekomendējot doties uz mājām un sazināties ar savu ģimenes ārstu. Tāpat nav pieļaujama tādu personu klātbūtne, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingra izolācija.
Persona, ierodoties uz mēģinājumu, rakstveidā apliecina, ka uz viņu neattiecas pašizolācijas, karantīnas vai izolācijas nosacījumi. Mēģinājumos nedrīkst piedalīties personas, kas nav saistītas ar tā norisi. Dibinātājam ir jāizvērtē nepieciešamība mēģinājumos iesaistīt personas no riska grupām.
Sanitārā protokola projektā norādīts, ka nav pieļaujama konkrētā mēģinājuma procesā iesaistīto dalībnieku sastāva maiņa. Mēģinājums nedrīkst būt ilgāks par trīs stundām, ieskaitot pārtraukumus. Nav atļauta koplietošanas dzērienu vai uzkodu vietu nodrošināšana mēģinājuma dalībniekiem.
Dibinātājs katrā mēģinājuma piefiksē personas, kas tajā piedalās. Ievērojot personu datu apstrādes principus, jāapkopo personu kontaktinformācija. Šis saraksts ir jāsaglabā vismaz trīs nedēļas pēc mēģinājuma norises.
Mēģinājumu process jāorganizē tādā veidā, lai amatiermākslas kolektīvi vai atsevišķas mēģinājumu dalībnieku grupas neatrastos mēģinājumu telpā, kā arī citās telpās vienlaicīgi. Dibinātājam jānodrošina mēģinājuma dalībnieku plūsmas kontrole gan mēģinājuma norises vietas ārtelpās, gan iekštelpās, lai novērstu dalībnieku drūzmēšanos un nodrošinātu divu metru distances ievērošanu.
Tai skaitā, iespēju robežās ir jāizmanto vairākas ieejas un izejas dažādu mēģinājumu dalībnieku grupu plūsmu organizēšanai. Jānovērš jebkādi šķēršļi, kas varētu sašaurināt ieejas vai izejas un kavēt dalībnieku plūsmu.
Telpās redzamās vietās jāizvieto skaidri salasāmas norādes par nepieciešamību būt sociāli atbildīgiem un ievērot divu metru distanci, izvērtēt savu veselības stāvokli un neapmeklēt mēģinājumu, ja ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes, kā arī ja personai ir pienākums ievērot pašizolāciju, mājas karantīnu vai stingru izolāciju.
Dibinātājam ir jānodrošina divu metru distances ievērošanu starp dalībniekiem visos mēģinājuma norises posmos, izņemot gadījumus, kad uz deviņu kvadrātmetru mēģinājuma telpas platības atrodas ne vairāk kā viens dejotājs, deju kolektīvs vai dziedātājs, koris, vokālais ansamblis, folkloras kopa, etnogrāfiskais ansamblis un nodrošināta trīs metru distances ievērošana starp mēģinājuma dalībniekiem.
Tāpat dibinātājam ir tiesības noteikt maksimālo mēģinājumā pieļaujamo dalībnieku skaitu, nodrošinot, ka mēģinājuma telpās atrodas ne vairāk kā viens amatiermākslas kolektīva dalībnieks uz četru kvadrātmetru telpas platības, ja tiek nodrošināta divu metru distances ievērošana starp mēģinājuma dalībniekiem un novērsta dalībnieku drūzmēšanās pie ieejas, izejas un citās telpās.
Savukārt trīs metru distance jāievēro starp mēģinājuma dalībniekiem, ja uz deviņu kvadrātmetru mēģinājumu telpas platības atrodas ne vairāk kā viens dejotājs, deju kolektīvs vai dziedātājs, koris, vokālais ansamblis, folkloras kopa, etnogrāfiskais ansamblis un novērsta dalībnieku drūzmēšanās pie ieejas, izejas un citās telpās.
Ja mēģinājuma procesam ir nepieciešama divu dalībnieku atrašanās telpā, neievērojot divu, trīs metru distanci, dibinātājs nodrošina, ka nenotiek tiešs fizisks kontakts starp personām un atrašanās tuvāk par divu, trīs metru distanci nepārsniedz 15 minūtes, izņemot gadījumus, ja šīs personas dzīvo vienā mājsaimniecībā.
Dibinātājs nodrošina mēģinājuma dalībniekiem iespēju ievērot roku higiēnu, proti, roku mazgāšanu ar tekošu ūdeni un ziepēm un higiēniskus roku nosusināšanas līdzekļus vai roku dezinfekcijas līdzekļu lietošanu.

No 3.jūnija atjaunos visus veselības aprūpes pakalpojumus

No 29.maija tiks paplašināti dienas stacionārā sniegtie plānveida veselības aprūpes pakalpojumi, savukārt no 3.jūnija pilnībā būs atjaunota veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana, kas bija ierobežoti Covid-19 pandēmijas dēļ, aģentūru LETA informēja VM komunikācijas speciāliste Anna Strapcāne.
Lai sniegtu medicīnas pakalpojumus, tāpat kā līdz šim būs jānodrošina stingri piesardzības pasākumi, kā to paredz veselības ministres Ilzes Viņķeles (AP) izdots rīkojums.
No 29.maija ārstniecības iestādes, papildus esošajiem ārstniecības pakalpojumiem, varēs nodrošināt arī visus dienas stacionārā sniegtos plānveida veselības aprūpes pakalpojumus. Tāpat nebūs ierobežojumu, lai veiktu nepieciešamos izmeklējumus.
Savukārt no 3.jūnija būs atļauts sniegt arī visus plānveida stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus, kas nozīmē, ka būs pilnībā atjaunoti visi veselības aprūpes pakalpojumi.
Tāpat kā līdz šim ārstniecības iestādēm jāturpina ievērot piesardzības pasākumi. Tām būs jānodrošina atsevišķa pacientu plūsma, jāierobežo pacientu skaitu, kas vienlaicīgi uzturas ārstniecības iestādes telpās, un jānosaka precīzu ierašanās laiku veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanai.
Tāpat ārstniecības iestādēs būs gan mediķiem, gan pacientiem jānodrošina individuālie aizsardzības līdzekļi, savukārt pēc katras pacienta vizītes jāveic dezinfekcijas pasākumi.
Par Covid-19 testa nepieciešamību pacientam pirms plānveida pakalpojumu saņemšanas, varēs lemt ārstējošais ārsts.
Ārstniecības iestādēm arī iespēju robežās sākotnēji jānodrošina veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu tiem, kuriem iepriekš pieraksts tika atcelts ārkārtējās situācijas dēļ. Vienlaikus aicinām pacientus būt saprotošiem, jo ārstniecības iestādēm jāsagatavojas, lai spētu pakalpojumu sniegšanu nodrošināt pilnā apmērā, ievērojot visas drošības prasības.

Ziņu aģentūra LETA

Skip to content