Apstiprināts Alūksnes novada pašvaldības 2019. gada publiskais pārskats

 Ar Alūksnes novada domes 25.06.2020. sēdes lēmumu Nr. 168 (sēdes protokols Nr. 9, 14. punkts) ir apstiprināts Alūksnes novada pašvaldības 2019. gada publiskais pārskats.

 Ar pārskatu var iepazīties Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā un ŠEIT.