Liepnā atklās pārbūvēto estrādi

 Liepnas pagastā 25. jūlijā plānots svinīgi atklāt pārbūvēto estrādi, kas tapusi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektā “Aktīvas atpūtas vietas “Saidupe” estrādes pārbūve pasākumu kvalitātes uzlabošanai”.

 Saskaņā ar 2019. gadā veikto tirgus izpēti būvprojektu izstrādāja un autoruzraudzību būvniecības gaitā nodrošināja SIA “Structural Desingers Group”. Iepirkuma procedūras rezultātā tiesības veikt būvdarbus ieguva SIA “Rufs”. Būvuzraudzību nodrošināja mikrouzņēmums “Anatolijs Kuzņecovs”.

 Aizvadītā gada oktobrī objektā uzsākti darbi  – demontēta vecā estrāde, sabetonēti pamati jaunajai estrādei. Realizējot izstrādāto projektu, sasniegti tā izvirzītie mērķi: atjaunota sliktā stāvoklī esošā estrāde, palielinot skatuvi, nodrošinātas māksliniekiem ģērbtuves jeb palīgtelpas, lai nav aktieriem jāpārģēbjas turpat pļavā, skatītāju priekšā, uzlabotas skatuves gaismas, veicinot Saidupītes upes ieloka pievilcību, kultūras un tūrisma procesu attīstību pagasta teritorijā.

 Liepnas pagasta iedzīvotājiem aug vajadzības pēc kultūras iespējām laukos, un estrāde upes līkločos ir viena no galvenajām pasākumu un atpūtas vietām vasaras periodā. Šeit notiek vērienīgi pasākumi, kur bieži uzstājas gan mūsu mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi, gan Latvijā pazīstami mūziķi un aktieri, kā arī notiek teātra izrādes. Estrādē savus pasākumus organizē arī skola. Labuma guvēji no šī projekta būs gan vietējie iedzīvotāji, gan viesi, kas kuplā skaitā ierodas uz Liepnas pagasta svētku laiku, un citi apmeklētāji. Projekta rezultātā ir uzcelta estētiski pievilcīgāka estrāde, kas labi iekļaujas esošajā ainavā.

 Kopējās projekta izmaksas ir 39 216,98 EUR. No tām attiecināmās izmaksas ir 15 000,00 EUR. ELFLA finansējums 90% apmērā no attiecināmajām izmaksām jeb 13 500,00 EUR, Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums 10% apmērā no attiecināmajām izmaksām jeb 1500,00 EUR, neattiecināmās izmaksas 24 216,98 EUR apmērā.

  Paldies Alūksnes lauku partnerībai, kura projektā saskatīja mūsu kultūras pasākumu apmeklētāju nepieciešamību un vēlmes, iedzīvotāju kvalitatīvākas dzīves dažādošanas iespējas lauku apvidū. Lielu paldies šī projekta realizācijā sakām Alūksnes novada domei, kura piekrita šī projekta līdzfinansējumam. Tāpat paldies jāsaka ikvienam, kurš līdzdarbojās šī projekta realizācijā. Liels paldies visiem kultūras pasākumu apmeklētājiem, kuri rosina motivāciju rakstīt šādus projektus, jo viņi ir tie, kuri prot novērtēt šo finansiālo ieguldījumu estrādes labiekārtošanā. Prieks par to, ka ieguvēji esam mēs visi – gan pašdarbnieki, gan skatītāji.

Lienīte Trivole,
Liepnas tautas nama vadītāja