Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 13.07.2020. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 13.07.2020. sēdes darba kārtība

SOCIĀLĀ, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS KOMITEJA

SĒDE Nr. 7

13.07.2020., plkst. 10:00

Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā

zālē 1.stāvā

 

Darba kārtībā:

  1. Par grozījumiem Ziemeru pamatskolas nolikumā.
  2. Par maksas pakalpojuma – ieejas biļetes Veclaicenes vēstures krātuvē apstiprināšanu.
  3. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2015. gada 27. augusta lēmumā Nr. 277 “Par Alūksnes Kultūras centra maksas pakalpojumiem”.
  4. Par dienas aprūpes centra “Saules stars” pakalpojuma maksas noteikšanu.
  5. Par maksas noteikšanu Biroja “Aprūpe mājās” sociālās aprūpes pakalpojumam.
  6. Par amatiem, kuru pienākumu izpilde ir saistīta ar dzīvības vai veselības apdraudējuma risku.
  7. Par Malienas pirmsskolas izglītības iestādes “Mazputniņš” attīstības plāna saskaņošanu.
  8. Informācija par attālinātā mācību darba īstenošanu ārkārtējās situācijas laikā.
Skip to content