Finanšu komitejas 23.07.2020. darba kārtība - Alūksnes novads

Finanšu komitejas 23.07.2020. darba kārtība

SĒDE Nr. 8
23.07.2020, plkst. 10.00
Zāle

Darba kārtībā:

 1. Par darba kārtību.
 2. Par grozījumu Alūksnes novada domes 27.02.2020. lēmumā Nr.67 “Par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammu 2020.gadam”.
 3. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Laurencenes ielā 4 – 34, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 4. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Silavas”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 5. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Priedītes”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 6. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Centra ielā 1 – 9, Jaunannā, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 7. Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi Skārņu ielā 12A, Alūksnē, Alūksnes novadā.
 8. Par maksas pakalpojuma – ieejas biļetes Veclaicenes vēstures krātuvē – apstiprināšanu.
 9. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2015. gada 27. augusta lēmumā Nr. 277 “Par Alūksnes Kultūras centra maksas pakalpojumiem”.
 10. Par dienas aprūpes centra “Saules stars” pakalpojuma maksas noteikšanu.
 11. Par maksas noteikšanu Biroja “Aprūpe mājās” sociālās aprūpes pakalpojumam.
 12. Par amatiem, kuru pienākumu izpilde ir saistīta ar dzīvības vai veselības apdraudējuma risku.
Skip to content