Svētkos pasniegti pašvaldības apbalvojumi

Sestdien, 1. augustā, Alūksnes pilsētas svētku laikā notika Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumu “Pagodinājums izglītībā”, “Pagodinājums uzņēmējdarbībā”, “Pagodinājums kultūrā”, “Pagodinājums sportā”, kā arī pašvaldības darbinieku apbalvojuma “Zelta bite” pasniegšanas ceremonija.

 Apbalvojumu pasniegšana bija paredzēta valsts svētkiem veltītajā pasākumā 4. maijā, diemžēl vīrusa izraisītās saslimšanas izplatības dēļ tas nevarēja notikt, un arī šajā reizē pasākumu nebija iespējams apmeklēt visiem, kas būtu gribējuši sumināt apbalvojumu saņēmējus. Pasākumā piedalījās apbalvojumu saņēmēji, viņu tuvākie cilvēki, kā arī tās personas, kas apbalvojumu saņēmējus bija pieteikušas apbalvošanai.

 Pašvaldības apbalvojums “Pagodinājums kultūrā” svinīgajā pasākumā tika pasniegts biedrībai “Pededzes nākotne”, ko pārstāvēja Tatjana Steklova, laikraksta “Alūksnes un Malienas Ziņas” kultūras žurnālistei Dacei Plaudei. Pagodinājums piešķirts arī Alūksnes Kultūras centra skolotāju kora “Atzele” koncertmeistarei, Alūksnes Mūzikas skolas skolotājai Ritai Bogdanovai, taču viņa nevarēja būt klāt pasākumā, tādēļ apbalvojumu saņems vēlāk.

 Apbalvojumu “Pagodinājums sportā” saņēma Alūksnes novada pašvaldības sporta darba organizators Vilnis Veļķeris, biedrība “Ūdens motosporta klubs “NordOst”, kā arī jaunā vieglatlēte Patrīcija Ozoliņa, kuru pārstāvēja vecāki Solvita un Rolands Ozoliņi.

 Apbalvojumus abām nozarēm pasniedza Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis un pašvaldības Kultūras un sporta nodaļas vadītāja Sanita Eglīte.

  Apbalvojumu “Pagodinājums uzņēmējdarbībā” pasniedza domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars Adlers un pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste Māra Saldābola. Apbalvojumu saņēma saimnieciskās darbības veicējs Artūrs Mollers, Alūksnes rajona Jaunalūksnes zemnieku saimniecība “Slišiņi”, SIA “Geo Solutions” un SIA “JM GRUPA”.

 Apbalvojums “Pagodinājums izglītībā” tika pasniegts Alūksnes Mūzikas skolas skolotājai Inesei Petrikalnei, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas skolotājai Inesei Ločmelei, Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas džudo trenerei Kristai Rencei, Alūksnes novada vidusskolas skolotājai Esēnijai Lielbārdei. Apbalvojumu pedagoģēm pasniedza domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Fomins un Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Kupča.

 Jāpiebilst, ka “Pagodinājumu” saņēmēji līdz ar piemiņas velti un rakstisku apbalvojumu saņem arī naudas balvu 400 eiro pirms nodokļu nomaksas.

 Šogad pirmo reizi vienlaikus ar “Pagodinājumu” pasniegšanu tika pasniegts arī apbalvojums “Zelta bite” – piemiņas velte un rakstisks apliecinājums, kas tiek piešķirts pašvaldības un tās iestāžu darbiniekiem. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna Čugunova svinīgajā ceremonijā to pasniedza piecām pašvaldības iestāžu darbiniecēm.

 “Zelta bite” šogad pasniegta Alūksnes novada pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļas projektu vadītājai Sanitai Adlerei, Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” personāla speciālistei Anitai Gaspertei, ārsta palīdzei Pededzes ambulancē Ņinai Možarovai, Jaunlaicenes muižas muzeja izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītājai Evitai Zeilei un Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas internāta un sporta zāles administratorei Sarmītei Zilauai.

 Apsveicam visus pašvaldības apbalvojumu saņēmējus!

“PAGODINĀJUMS KULTŪRĀ”

Ritai Bogdanovai, Alūksnes Kultūras centra skolotāju kora “Atzele” koncertmeistarei, Alūksnes Mūzikas skolas skolotājai – par profesionalitāti un radošumu, aktīvu dalību kultūras norisēs, ieguldījumu novada amatierkolektīvu un jauno mūziķu izaugsmē

Biedrībai “Pededzes nākotne” – par mērķtiecīgu un nozīmīgu darbu novada nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā

 Dacei Plaudei, laikraksta “Alūksnes un Malienas Ziņas” kultūras žurnālistei – par ilggadēju un profesionālu žurnālista darbu, popularizējot un atspoguļojot laikrakstos Alūksnes novada kultūras nozares notikumus

 

“PAGODINĀJUMS SPORTĀ”

Patrīcijai Ozoliņai, vieglatlētei – par jaunā sportista mērķtiecību

Vilnim Veļķerim, Alūksnes novada pašvaldības sporta darba organizatoram – par iniciatīvu un nozīmīgu ieguldījumu sporta nozares attīstībā, valsts un starptautiska mēroga sporta notikumu organizēšanā Alūksnes novadā

Biedrībai “Ūdens motosporta klubs “NordOst” – par augstiem sasniegumiem sportā, ūdens motosporta popularizēšanu un sporta veida pārmantojamības veicināšanu Alūksnes novadā

 

“PAGODINĀJUMS UZŅĒMĒJDARBĪBĀ”

Saimnieciskās darbības veicējam Artūram Molleram – par profesionālu attieksmi un kvalitatīvu veikumu, kas sekmējis uzņēmuma attīstību un Alūksnes vārda atpazīstamību

Alūksnes rajona Jaunalūksnes zemnieku saimniecībai “SLIŠIŅI” – par augsti kvalitatīvu, uzticamu un noturīgu uzņēmējdarbību Alūksnes novadā

Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Geo Solutions” – par veiksmīgu uzņēmējdarbību, izveidojot stabilu uzņēmumu, atbalstu kultūras un sporta pasākumiem novadā

Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “JM GRUPA” – par kvalitatīvu un ilgtspējīgu tūrisma produktu attīstīšanu, kas sekmē Alūksnes vārda atpazīstamību

 

“PAGODINĀJUMS IZGLĪTĪBĀ”

Inesei Petrikalnei, Alūksnes Mūzikas skolas skolotājai – “Par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgiem izglītojamiem”

Inesei Ločmelei, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas skolotājai – par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgiem izglītojamiem

Kristai Rencei, Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas džudo trenerei – par jaunā skolotāja radošu, mūsdienīgu, efektīvu un profesionālu darbu

Esēnijai Lielbārdei, Alūksnes novada vidusskolas skolotājai – par jaunā skolotāja radošu, mūsdienīgu, efektīvu un profesionālu darbu

 

“ZELTA BITE”

Sanitai Adlerei, Alūksnes novada pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļas projektu vadītājai – par nozīmīgu ieguldījumu, izpratni un radošumu Alūksnes kultūrvēsturiskā mantojuma teritoriju saglabāšanas un tūrisma attīstības risinājumos, par atbildību un rīcību projektu sagatavošanā, īstenošanā un rezultātu uzturēšanā ilgtermiņā, par mērķtiecīgu darbu pašvaldības atpazīstamības veicināšanā

 Anitai Gaspertei, Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” personāla speciālistei – par godprātību, precizitāti, atsaucību un ieinteresētību darba pienākumu veikšanā Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis”

 Ņinai Možarovai, ārsta palīgam Pededzes ambulancē – par profesionalitāti, godprātību, precizitāti, atsaucību un ieinteresētību darba pienākumu veikšanā Pededzes ambulancē

 Evitai Zeilei, Jaunlaicenes muižas muzeja izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītājai – par radošu un inovatīvu pieeju darba pienākumu veikšanā Jaunlaicenes muižas muzejā, tādejādi veicinot Alūksnes novada atpazīstamību un pašvaldības mērķu sasniegšanu

 Sarmītei Zilauai, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas internāta un sporta zāles administratorei – par nozīmīgu ieguldījumu, profesionalitāti un ieinteresētību darba pienākumu veikšanā Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā

 

« 1 gada 44 »
Skip to content